Skip to content
Uutiset ›  Ylva sitoutuu ympäristöministeriön ja RAKLI ry:n kestävän purkamisen green deal -sopimukseen

Ylva sitoutuu ympäristöministeriön ja RAKLI ry:n kestävän purkamisen green deal -sopimukseen

Ylva on lähtenyt ensimmäisten joukossa edistämään rakennusalan kestävän kehityksen toimintakulttuuria. Green deal -sopimus tavoittelee vaarattoman rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisasteen nostamista 70 prosenttiin. Ylvan omissa korjaus- ja purkuhankkeissa tavoitellaan yli 90 prosentin hyödyntämisastetta.

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry allekirjoittivat 7. helmikuuta ensimmäisen rakennusalaan liittyvän green deal -sopimuksen. Sopimus keskittyy kestävään purkamiseen ja kannustaa ennen kaikkea rakennusalaa kiertotalousratkaisujen etsimiseen.

”Vastuullinen rakentaminen ei rajoitu vain rakennusmateriaalien valintaan tai energiatehokkuuteen vaan läpileikkaa hankkeen kaikki vaiheet. Olemme asettaneet hankkeisiimme kunnianhimoiset tavoitteet niin sosiaalisen kestävyyden kuin ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Nyt solmittu sitoumus on yksi meidän konkreettisista keinoistamme tukea kiinteistö- ja rakennusalan muutosta hiilineutraaliksi. Lyyra-hankkeen yli 95 prosentin kierrätysaste alleviivaa tavoitettamme rakentaa Hakaniemeen Suomen kestävintä rakennusta”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola.

”Kaupungistuminen kiihdyttää tarvetta rakentaa, samalla rakennusalan on pystyttävä toimeenpanemaan kaikki ne keinot, joita meillä on käytössä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sekä jatkuvasti etsittävä uusia. On kestämätöntä rakentaa tulevien sukupolvien kustannuksella”, Kerppola jatkaa.

Ylvan kolme merkittävää rakennushanketta käynnistyi tammikuussa 2020. Ydinkeskustaan rakennetaan korkealaatuinen hotelli, joka yhdistää Seurahuoneena tunnetun Kalevan talon Uuteen ylioppilastaloon sekä sisäpihan Hansataloon. Samanaikaisesti Ylva uudistaa Kaivopihasta keskustan uutta vetovoimakohdetta, joka tuo Aleksanterinkadun päähän joukon uusia palveluita sekä eloisampaa ja viihtyisämpää kaupunkitilaa. Hakaniemeen sijoittuvassa Lyyra-hankkeessa on siirrytty jo sisäpuruista runkopurkuihin ja Toinen Linja 7:n rakennus on maan tasalla maaliskuun loppuun mennessä.

Edelläkävijänä kiertotaloudessa – 90 prosentin hyödyntämisaste

Kaikissa Ylvan rakennushankkeissa tavoitellaan yli 90 prosentin hyödyntämisastetta. Jokainen rakennushanke on purkukartoitettu ja Lyyrassa hyödyntämisaste nousee jo 95 prosenttiin. Esimerkiksi Kallion virastotalojen purun Ylva tekee yhteistyössä Deleten kanssa. Delete murskaa rakennuksista puretun betonin dele-kiveksi ja se voidaan uudelleen hyödyntää esimerkiksi teiden rakentamisessa.

Keskustan hotellihankkeen purkumateriaaleja on lähetty jopa Gambiaan asti, kun vesikalusteille on etsitty uusiokäyttöä. Myös osa hotellikalusteista hyödynnetään uudessa hotellissa.

Mikä on green deal -sopimus?

  • Se on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä, jossa edistetään kestävää kehitystä etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden lisäämiseksi.
  • Sopimukset tehostavat tai täydentävät nykyistä lainsäädäntöä ja tavoitteet ovat usein kunnianhimoisempia kuin lainsäädäntö velvoittaa.
  • Sopimuksissa sopijapuolena toimii liitto tai yhdistys, kuten tässä tapauksessa RAKLI. Yritys, kuten Ylva, tekee toimialaa koskevaan sopimukseen sitoumuksen.

Lisätietoja

Antti Kerppola, toimitusjohtaja, +358 45 353 2187

Jannica Aalto, viestintä- ja markkinointijohtaja +358 45 1347 636 (mediatiedustelut)


Ylvan tavoitteena on Ylihuomisen Helsingin rakentaminen. Ylihuomisen Helsinki on kansainvälinen ja kestävä tieteen ja talouden kaupunki. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.