Arvojohdettua, vastuullista liiketoimintaa

Tulevaisuus tehdään kaupungeissa. Olemme rakentaneet Helsinkiä jo 150 vuotta – ja jotta Helsinki voi kukoistaa myös 150 vuoden kuluttua, tarvitaan määrätietoisia suunnannäyttäjiä, jotka katsovat myös ylihuomiseen. Me rakennamme tulevaisuutta kestävällä arvopohjalla tiukkoja vastuullisuusperiaatteita noudattaen. Maailma ympärillämme muuttuu, ja me olemme valmiita ottamaan askeleen muutoksen etupäähän. Ilmastovastuu ja kestävä kehitys ovat avaintekijöitä visiossamme hyvästä kaupungista. Vahvasti arvopohjainen ote mahdollistaa hankkeet, joiden fokuksessa eivät ole vain lyhyen tähtäimen voitot, vaan suurempi tehtävä.

Edelläkävijä vastuullisuudessa

Vastuullisuus on kulmakivemme kaikessa toiminnassa aina henkilökunnan motivaatiosta uudenlaiseen rakentamiseen ja uusien raaka-aineiden lanseeraamiseen. Ravintolapalveluissa etsimme jatkuvasti uusia keinoja parantaa ravintolaliiketoiminnan vastuullisuutta, oli kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, luonnon biodiversiteetistä tai viljelijöiden olosuhteista globaalisti. Luomme palveluita ja toimintaa, jotka kannustavat uudelleenajattelemaan ympäristöä, käyttämään julkista liikennettä, ja muuttamaan elintapoja.

Vuodesta 2022 lähtien olemme raportoineet keskeiset vastuullisuuslukumme osana tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Lisäksi päivitämme TCFD- ja EU-taksonomiaraporttimme vuosittain. UN Global Compactin aktiivisena jäsenenä raportoimme vastuullisuustyömme edistymisestä myös Communication on Progress -kehyksen mukaisesti. Viimeisimmät vastuullisuustyömme edistymisestä kertovat dokumentit löydät alta.

Tutustu tilinpäätökseemme ja toimintakertomukseemme 2023
Ylvan TCFD- ja EU-taksonomiaraportti 2023
Ylvan CoP-raportti 2023

Ilmastoteot ja -tavoitteet kiinteistöissämme

Päästövähennyspolkumme on hyväksytysti Science Based Targets initiativen (SBTi) eli Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden mukainen vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteet laajennamme luontotavoitteiksi vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2025 ilmastotavoite saavutettiin jo vuonna 2022, josta lähtien Ylvan kiinteistöihin on hankittu vain alkuperätakuin varmennettua päästötöntä energiaa. Tämä nollasi markkinapohjaisella laskennalla Scope 1 & 2 -päästömme. Lisäksi vähensimme kiinteistökantamme energiankulutusta yli 20 prosenttia vuosien 2019–2023 välillä. Vuoteen 2025 mennessä tavoittelemme energiankulutuksen vähentämistä 40 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

Vähennämme myös Scope 3 -päästöjämme, jotka sekä isojen rakennushankkeiden myötä että myös vuokralaismuutoksissa ja kiinteistöhuollossa ovat mittavat. Olemme sitoutuneet vähentämään rakentamisen materiaalisidonnaisia päästöjä 40 prosenttia vuosien 2020–2030 välillä. Vuonna 2024 läpivalaisemme päästömme ostolaskuista vuosilta 2022–2024 ymmärtääksemme paremmin kaikkien toimiemme päästövaikutukset.

Lisää päästöjemme kehityksestä voit lukea tilinpäätöksistämme ja vastuullisuusraporteistamme

Ilmastovalintoja ja kestävää ruokailua ravintoloissamme

Ravintoloidemme tarjonnalla vaikutamme aktiivisesti opiskelijasukupolvien ruokailutottumuksiin ja olemme mukana edistämässä kestävää ruokamurrosta.  Keskitymme ravintolaliiketoiminnassamme Scope 3 -päästöjen (lounaiden raaka-aineiden ja muiden ostojen päästöt) vähentämiseen tavoitteellisesti.

Olemme WWF One Planet Platen mukaisesti linjanneet, että päästötaso 0,5 kg co2e / lounas on Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukainen kestävä taso. Opiskelijaravintoloissamme tuon tason alittavat ateriat on merkitty Ilmastovalinta-merkinnällä. Tavoitteenamme on leikata myytyjen lounaiden keskimääräisiä päästöjä vuoden 2025 loppuun mennessä niin, että opiskelijaravintoloissamme ostettu keskimääräinen lounas täyttäisi Ilmastovalinnan kriteerit.

Vuonna 2023 saavuttamamme taso oli 0,64 kg co2e / keskimääräinen lounasannos, ja myytyjen vegaaniannosten osuus oli 45 prosenttia kaikista myymistämme annoksista. Lounaiden lisäksi vähennämme tavoitteellisesti myös muiden ostojemme päästöjä.

Lue lisää ravintoloidemme vastuullisuustyöstä UniCafen sivuilta

Tapamme toimia

Me Ylvalla teemme kannattavaa liiketoimintaa jatkuvasti uudistuen. Olemme olleet osa Helsingin kaupunkikuvaa jo 150 vuotta ja teemme liiketoimintaa katsomalla pitkälle tulevaisuuteen. Kaikkia liiketoiminta-alueitamme johdetaan ja kehitetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Ylvan eettiset ohjeet ja toimintaperiaatteet on koottu Code of conduct -ohjeistukseemme. Olemme tunnistaneet kymmenen periaatetta, johon haluamme jokaisen ylvalaisen ja Ylvan yhteistyökumppanin sitoutuvan.

Lue Code of conduct tästä

Ylvan 10 periaatetta

  • Puolustamme ihmisoikeuksia
  • Vastustamme korruptiota ja eturistiriitoja
  • Työskentelemme yhdenvertaisina
  • Parannamme planeettamme tilaa
  • Kilpailemme reilusti ja noudatamme lakeja
  • Työskentelemme yhdessä toisiimme luottaen
  • Tuemme kasvua ja kehitystä
  • Tunnemme kumppanimme
  • Tuotamme hyvää omistajillemme kestävällä varainhoidolla
  • Vaalimme ainutlaatuista yhteisöä

Sitoumuksemme

Alta löydät tärkeimmät sitoumuksemme ja raportointiviitekehykset, jotka ohjaavat vastuullista toimintaamme erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalla.

Lisätietoa aiheesta löydät sekä omista raporteistamme että kunkin sitoumuksen ja viitekehyksen yhteydessä olevan linkin takaa.

Edistämme toimialojemme kestävyyssiirtymää myös toimimalla aktiivisesti eri yhteisöissä, kuten Finnish Green Building Council, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Kira-HUB ja FIBS.

SBTi – Science-based targets initiative

Science Based Targets initiative -aloite (SBTi) hyväksyi Ylvan tiedeperusteiset ilmastotavoitteet vuonna 2022. Tämän myötä päästövähennyspolkumme on todennetusti Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukainen. Lisätietoa: sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

SBTN – Science-based targets for Nature

Ilmastotavoitteita tukevat Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet, joiden mukaisesti Ylva tarkastelee toimintaansa vuodesta 2024 alkaen. Lisätietoa: sciencebasedtargetsnetwork.org/how-it-works/the-first-science-based-targets-for-nature

Communication On Progress (CoP)

YK:n Global Compactin raportointiviitekehys, jonka mukaisesti YK:n 10 periaatteeseen sitoutuvat yritykset raportoivat edistymisestään periaatteiden edistämiseksi liiketoiminnoissaan. Lisätietoa: unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/10903-Ylva

World Green Building Council Net Zero Buildings Commitment

Sitoumus, jonka mukaan raportoimme hiilitiekarttamme mukaisen edistymisen vuodesta 2019 alkaen kiinteistöjemme ja rakentamisemme päästöistä. Lisätietoa: worldgbc.org/signatory/ylva

IFRS

Raportointimalli, jonka ohjeistuksen mukaisesti Ylva on raportoinut ilmastotoimistaan ja liiketoiminnan sopeutumisesta ilmastonmuutokseen vuodesta 2020 alkaen. IFRS:n ylläpitämä ISSB-standardi korvaa TCFD:n (Task-force on climate related financial disclosures) vuodesta 2024 alkaen. Lisätietoa: www.ifrs.org/sustainability/tcfd

TNFD

TCFD:n jatkeeksi kehitetty Task-force on Nature related financial disclosures Early Adopter -raportointimalli, jonka luontovaikutusohjeistuksen mukaisesti Ylva on sitoutunut raportoimaan vuodesta 2024 alkaen. Lisätietoa: tnfd.global

EU-taksonomia

EU:n laajuinen luokittelujärjestelmä vihreän rahoituksen ohjaamiseksi kestäviin liiketoimiin, jonka mukaisesti Ylva on alkanut tarkastelemaan toimintaansa Lisätietoa: finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities

CSRD

Yritysvastuudirektiivi, jonka mukaisesti Ylva valmistautuu raportoimaan isojen yritysten mukana, ennen kuin vaadetta oman toiminnan raportoinnille pienenä yrityksenä on. Lisätietoa: finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting

Green Deal Kestävä purkaminen

Ympäristöministeriön ja Raklin solmima green deal -sopimus, joka tähtää materiaalitehokkuuden edistämiseen purkamisessa. Lisätietoa: sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen

Green Deal Kiertotalous

Ministeriöiden ja tutkimuslaitosten sekä mukaan lähtevien toimijoiden yhdessä valmistelema vapaaehtoinen vaikuttavimpien kiertotaloustoimien tunnistamisen viitekehys. Lisätietoa: ym.fi/kiertotalouden-green-deal

Finnish Green Building Council

Olemme kestävää kiinteistö- ja rakennusalaa edistävän Finnish Green Building Councilin jäsen. Lisätietoa: figbc.fi

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

Olemme mukana kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö Raklissa. Lisätietoa: www.rakli.fi

Kira-HUB

Toimimme osana kiinteistö- ja rakennusalan kestävän digitalisaation ekosysteemiä Kira-HUB:ia. Lisätietoa: kirahub.org/en/home

FIBS

Olemme Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBSin jäsen. Lisätietoa: fibsry.fi

Sertifioitua vastuullisuutta

Kiinteistöissämme suoritetaan sertifiointeja sekä uudis- ja korjausrakennushankkeiden yhteydessä että olemassa olevan kiinteistökannan osalta. Lyyran toimistorakennukselle on myönnetty LEED Platina -ympäristösertifikaatti. Samaa sertifikaattitasoa tavoittelemme myös Lyyra-korttelin asunto- ja hotellihankkeille sekä korjausrakennushanke Grand Hansalle näiden valmistuessa 2024. Lyyran toimistorakennukselle haetaan myös WELL-hyvinvointisertifikaattia. Kampissa sijaitsevien kiinteistöjemme BREEAM- ja LEED-sertifiointiprosessit ovat käynnissä, ja seuraavaksi sertifiointiedellytyksiä tutkitaan Kaivotalossa ja Kaivopihalla.

Ravintolaliiketoimintaamme ohjaavat ISO 14001-ympäristösertifikaatti sekä ISO 9001:2008 -laatustandardin mukainen sertifikaatti. Ympäristötavoitteita edistetään myös muun muassa vähäpäästöisen ruoan, luomutuotteiden ja Reilun kaupan tuotteiden tarjonnan aktiivisella lisäämisellä.

VASTUUTTOMUUS­RAPORTTI

Kokosimme yhteen törkeimmät vastuuttomuustekomme vuodelta 2023.

LUE RAPORTTI TÄSTÄ

Siirry takaisin sivun alkuun