Skip to content
Uutiset ›  Ylva loi uudenlaisen tavan lisätä inklusiivisuutta rakennustyömailla

Ylva loi uudenlaisen tavan lisätä inklusiivisuutta rakennustyömailla

Ylva haluaa lisätä inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta rakennustyömaillaan. Uudenlainen tapa sitouttaa ja vaatia yhdenvertaisuustekoja yhteistyökumppaneilta vähentää harmaata taloutta rakennusalalla.

Ylvan vision mukaista kestävää ja inklusiivista ylihuomisen Helsinkiä rakennetaan kaikkien mukaan ottamisen, työstä koetun jaetun ylpeyden ja aktiivisen ongelmakohtiin puuttumisen kautta. Ihmisten turvallisuus ja terveys tulee Ylvan työmailla aina ensin. Ylva julkaisi uuden alihankintasopimuksiin liitettävän ohjeen, johon sitoutumista edellytetään kaikilta hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä.

”Meille on itsestäänselvyys, että työtä tehdään terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä, siitä saadaan asianmukainen palkka ja työntekijöitä kohdellaan ihmisarvoisesti niin työehtojen kuin majoituksenkin osalta. Siksi ponnistelemme Lyyran työmaalla sen eteen, että tämä aidosti toteutuisi. Meitä on sparraamassa asiantunteva ja innostava osaajajoukko, jonka kanssa voidaan keskustella avoimesti asioista aina EU-tason lainsäädäntökehityksestä työmaan käymäläratkaisuihin saakka. Tämä on jotain täysin ainutlaatuista”, kertoo Ylvan kestävän kehityksen liiketoimintajohtaja Antti Ruuska.

Ylvan inkluusiotyötä on kehitetty yhdessä ohjausryhmän kanssa, jossa on istunut edustajia Rakennusliitosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, SAK:sta, Helsingin kaupungilta, Helsingin yliopistolta sekä Rakennusteollisuudelta. Ohjausryhmän työtä on fasilitoinut Demos Helsinki.

”Reilujen työmarkkinoiden edistäminen kuuluu kaikille. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2020-2023 linjaa tulevia lainsäädäntötoimia ja viranomaistyön kehittämistä reilujen työmarkkinoiden edistämiseksi. Käytäntö tehdään yritysten ja työpaikkojen arjessa, jossa hyvien käytäntöjen ja omien prosessien kehittäminen ovat keskeistä asioiden edistämiseksi. On hienoa, että Ylva tuo käytäntöjä myös muille jakoon”, korostaa TEM:n neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen.

”Hieno hanke ja visio. Rakentamisen kulttuuria täytyy muuttaa. Todellisuus usealla työmaalla ei valitettavasti heijasta Suomen hyvää lainsäädäntöä. Työntekijöitä kohdellaan huonosti ja epäreilusti, alipalkkausongelmat ovat lähes arkipäivää. Kysymys on lopulta tahtotilasta. Työtä riittää ja tasoa pitää nostaa. Loistavaa, että Ylva näyttää omilla toimillaan esimerkkiä alalla”, kertoo Rakennusliiton asiantuntija Nina Kreutzman.

 

Inklusiivisuus rakennustyömailla on osa Ylvan B4IG-työtä, jossa Lyyran työmaa toimii pilottina. Koko alihankintasopimusliitteen voi lukea täältä .

Lisää liitteitä, lukeeko niitä kukaan?

Ylva on tiivistänyt liitteeseensä yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta koskevat periaatteensa. Liite käydään läpi kaikkien Ylvan rakennushankkeiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa. Inklusiivisuutta rakennetaan kolmella eri tasolla, josta ensimmäinen koskee työturvavallisuutta, seuraava työmaiden inklusiivisuusperiaatteita ja kolmas omistajuuden ja osaamisen vahvistamista työmailla.

Maailmaa ei kuitenkaan muuteta pelkästään liitteiden avulla, vaikka ne toimivatkin vahvana selkänojana mahdollisissa rikkomuksissa. Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen vaatii toteutuakseen päivittäisiä toimenpiteitä. Lyyran työmaalla panostetaan juuri tähän, eli yksinkertaisiin, työmaa-arkea parantaviin ratkaisuihin. Sosiaalitilojen siisteys, väljyys, hyvät kuivaustilat, ruokailutilojen riittävyys, toimivat jääkaappitilat ja työmaa-alueelle sijoitettaviin lämmitettyihin käymälätiloihin panostaminen ovat joitakin esimerkkejä pienistä asioista, joilla on suuri merkitys.

”Työmaan johdossa pyrimme toimimaan niin, että jokainen uusi työntekijä tuntee olevansa tervetullut hankkeeseen ja saa huomata, että häntä ja hänen hyvää työtään arvostetaan. Työmaan johdon ja esimiesten tehtävänä on luoda menestymisen edellytyksiä kaikille työntekijöille, heidän yksittäisille työsuorituksilleen ja auttaa niissä onnistumisessa”, kuvailee Lyyra-hankkeevasta vastaava työnjohtaja Ilkka Venho Haahtelasta.

 

Lisätietoja:

Antti Ruuska, kestävän kehityksen liiketoimintajohtaja, +358 40 176 3142

Jannica Aalto, viestintä- ja markkinointijohtaja, 0451347636 (mediatiedustelut)