Skip to content
Uutiset ›  Vastuullisuuskilpailun voittajaksi hankintojen tuotantoketjujen tiukempaa selvittämistä

Vastuullisuuskilpailun voittajaksi hankintojen tuotantoketjujen tiukempaa selvittämistä

Vuosittaisen vastuullisuuskilpailun raati, Ylvan hallintoneuvosto, valitsi voittajaksi Lauri Tarpilan ehdotuksen Ylvan hankintojen vastuullisuuden tarkemmasta selvittämisestä. Kunniamaininnan saivat ehdotus työsuhdepolkupyöristä ja viikoittainen kasvisruokapäivä.

Tuotteisiin liittyvät alihankintaketjut ovat usein pitkiä ja läpinäkymättömiä, eikä yksittäisillä ihmisillä ole mahdollisuuksia selvittää vaikkapa jonkin elintarvikkeen tuotantoketjuun liittyviä näkökulmia. Selvittämällä asiaa jonkin yksittäisen hankinnan osalta ja viestimällä tästä, meillä on mahdollisuus paitsi parantaa Ylvan oman liiketoiminnan vastuullisuutta, myös tuottaa uutta tietoa laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

”Tämän ehdotuksen toteuttamista on mukava lähteä suunnittelemaan”, toteaa kestävästä liiketoiminnasta vastaava johtaja Antti Ruuska.

Tänä vuonna kilpailuun saapui 25 ehdotusta. Ehdotuksista osa arvioitiin vaikutuksiltaan vain vähäisiksi tai resurssitarpeiltaan suhteettoman suuriksi. Suuri osa ehdotuksista liittyi myös jollain tavalla muovijätteen vähentämiseen tai kiertotalouden edistämiseen. Teeman tärkeydestä huolimatta voittajaa ei valittu näiden joukosta, sillä Ylva tarkastelee parhaillaan jätehuollon kehittämistä ja kiertotalouden edistämistä laajempana kokonaisuutena. Tämän vuoksi voittajaehdotukseksi valikoitui esitys, joka tähtää kokonaisvaltaisempaan muutokseen.

Tällä hetkellä Ylvassa vaaditaan kaikilta yhteistyökumppaneilta sitoutumista YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja monet pitkän alihankintaketjun sisältävät tuotteet ostetaan sertifioituna, jotta tuottajien olosuhteet voidaan turvata siellä, mihin Ylvan tarkastelumahdollisuudet eivät ulotu. Voittajaesitys kuitenkin haastaa Ylvaa tarkastelemaan alihankintaketjujen vastuullisuutta vielä uusin tavoin ja pitämään huolen siitä, että ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset tulevat entistä paremmin huomioiduksi.

”Uskon, että myös meillä on vielä kirittävää siinä, miten alihankintaketjujen vaikutuksia arvioidaan. Nyt käynnissä oleva Lyyran rakennustyömaan inklusiivisuushanke on vain yksi keinoista huolehtia, että Ylva on edelläkävijä myös hankintaketjuihin liittyvissä haasteissa”, Ruuska jatkaa.

 

Lisätietoja:

Antti Ruuska, kestävän liiketoiminnan johtaja, +358 40 176 3142