Skip to content
Uutiset ›  Ylva selvitti, millainen vaikutus sen tiloissa harjoitettavalla liiketoiminnalla on yhteiskuntaan

Ylva selvitti, millainen vaikutus sen tiloissa harjoitettavalla liiketoiminnalla on yhteiskuntaan

Vuokralaisten toimintaa ei perinteisesti ole otettu huomioon arvioitaessa tilat omistavan yrityksen liiketoiminnan vastuullisuutta. Ylva selvitti ensimmäisenä suomalaisena kiinteistöomistajana, millainen vaikutus sen tiloissa vuokralla olevien yritysten liiketoiminnalla on ympäröivään yhteiskuntaan.

Yleisesti ajatellaan, että kiinteistöomistaja voi vaikuttaa liiketoimintansa vastuullisuuteen lähinnä rakennusten huoltoon ja ylläpitoon liittyvien päätösten kautta. Omistaja voi esimerkiksi valita tiloihinsa päästötöntä sähkö- ja lämpöenergiaa, tai parantaa rakennuksen energialuokkaa remontoimalla.

Omistajan vastuu ei kuitenkaan lopu tähän. Merkittävä osa kiinteistöliiketoiminnan vaikutuksista – positiivisista tai negatiivisista – voi syntyä siitä, millaiset yritykset ja toimijat tiloja käyttävät.

”Esimerkiksi vaatteita tai elintarvikkeita valmistavilta yrityksiltä edellytetään ymmärrystä toimintaketjujen ja alihankintojen vastuullisuudesta. Vastaavasti meidän täytyy vuokranantajana tietää, millaista liiketoimintaa mahdollistamme vuokraamalla tilojamme”, kertoo Ylvan kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska.

Yritysten vastuullisuutta arvioidaan herkästi liian suppeilla mittareilla

Vaikka vastuullisuudesta puhutaan nykyään paljon, ei vertailukelpoisia ja toimialarajat ylittäviä mittareita sen arvioimiseen vielä juurikaan ole tarjolla. Ylva päätti tutkia omien vuokralaistensa vaikutusta yhteistyössä suomalaisen Uprightin kanssa.

“Kehittämämme nettovaikutusmalli pohjautuu yli 200 miljoonaan tieteelliseen artikkeliin, joista tekoäly kerää tietoa. Yhdistämällä tämä ymmärrys luomaamme koko globaalia yksityistä sektoria ja sen arvoketjuja kuvaavaan tuote- ja palvelutaksonomiaan voimme arvioida, millainen kokonaisvaikutus jollain toimialalla tai yrityksellä on maailmaan”, kertoo Uprightin Growth & Product -alueesta vastaava Tuukka Yrttimaa.

Analyysi toteutettiin keväällä 2021, ja sen piiriin otettiin koko Ylvan vuokralaiskanta: noin 50 yritystä. Yritysten vaikuttavuutta tarkasteltiin neljässä kategoriassa: yhteiskunta, tieto, terveys ja ympäristö. Lopulliset johtopäätökset vastuullisuudesta tehdään kuitenkin kokonaisuuden perusteella.

”Vastuullisuutta unohdutaan helposti tarkastelemaan yksittäisten vaikkakin sinällään tärkeiden mittareiden kautta. Arvioidaan esimerkiksi, paljonko yritys käyttää luonnonvaroja tai miten paljon työtapaturmia sattuu. Nettovaikutusmalli pureutuu ennen kaikkea holistisen kokonaiskuvan ymmärtämiseen, eli siihen mitä resursseja yritys ydinliiketoiminnassaan käyttää ja mitä resursseilla saadaan positiivisella puolella aikaiseksi ”, Yrttimaa sanoo.

Tavoitteena on luoda vuokralaisille uusia palveluita

Tähän asti vastuullisuus on tarkoittanut Ylvan vuokraustoiminnassa lähinnä tiettyjen yrityksen arvomaailmaan sopimattomien toimialojen poissulkuja.

”On selvää, että emme halua vuokrata tilojamme minkä tahansa toimialan yrityksille. Esimerkiksi ase- tai tupakkateollisuuden toimijat eivät arvopohjaamme sovi, ja ne joutuvat siksi etsimään toimitilansa toisaalta. Toivon, että tulevaisuudessa pystymme ymmärtämään paremmin vuokralaistemme liiketoimintaa, ja myös palvelemaan heitä paremmin”, kertoo Ruuska.

Nyt tehty analyysi antaa ensimmäistä kertaa laajan näkymän olemassa olevan vuokralaiskannan positiivista ja negatiivista vaikutuksista. Selvityksestä saatua tietoa onkin mahdollista hyödyntää esimerkiksi uudenlaisten vuokralaispalveluiden kehittämiseen.

Lisätietoja:

Antti Ruuska
Chief Sustainability Officer, Ylva
+358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi