Skip to content
Uutiset ›  Ylva muutti vastuullisuusraportointinsa ensimmäisenä suomalaisyrityksenä EU-taksonomian mukaiseksi

Ylva muutti vastuullisuusraportointinsa ensimmäisenä suomalaisyrityksenä EU-taksonomian mukaiseksi

EU:n taksonomia-asetuksen tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla sijoittajat voivat arvioida yritysten vastuullisuutta. Ylva julkaisi ensimmäisenä suomalaisyrityksenä koko liiketoimintansa kattavan taksonomia-analyysin vuoden 2020 vastuullisuusraportissaan.

Sijoittajien kiinnostus kestäviä ja vastuullisia sijoituskohteita kohtaan on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Tähän asti potentiaalisten kohteiden tunnistaminen on kuitenkin ollut haastavaa, sillä jokainen yritys on määritellyt toimintansa vastuullisuuden käytännössä itse.

EU-taksonomian eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän tarkoituksena on luoda kestävälle sijoittamiselle vertailukelpoinen järjestelmä ja selkeät pelisäännöt.

”Yritysten täytyy jatkossa peilata erilaiset kestävyys- ja vastuullisuusväittämänsä taksonomiakehyksen läpi. Sen avulla on mahdollista arvioida esimerkiksi yritysten hiilineutraaliuslupauksia”, kertoo Ylvan kestävästä kehityksestä ja investoinneista vastaava johtaja Antti Ruuska.

EU-taksonomian mukainen raportointivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2022. Ylva teki omaa liiketoimintaansa koskevat taksonomialaskelmat jo vuonna 2020 – tiettävästi ensimmäisenä suomalaisyrityksenä.

”Halusimme ymmärtää nykyistä paremmin, mitä kestävyys tarkoittaa juuri meidän liiketoimintamme näkökulmasta: missä olemme taksonomian tarjoaman kehyksen mukaan onnistuneet ja missä on vielä kehitettävää. Tämä on elintärkeää, jotta voimme tulevaisuudessakin rahoittaa liiketoimintaamme ja investointejamme kestävän rahoituksen kautta”, Ruuska summaa.

Taksonomia-asetuksen vaikutukset tuntuvat myös Euroopan ulkopuolella

Taksonomiakelpoisen toiminnan on edistettävä vähintään yhtä kuudesta kestävyystavoitteesta, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, ilmastonmuutokseen mukautumiseen, vesivarojen kestävyyteen, kiertotalouteen siirtymiseen, saastumisen välttämiseen sekä ekosysteemien tilan parantamiseen.

Kahden ensimmäisen osalta raportointivelvollisuus astuu voimaan vuoden 2022 alusta lähtien. Loppujen neljän tavoitteen tekniset arviointikriteerit on tarkoitus julkistaa vuonna 2023. Taksonomian mukaista raportointia vaaditaan yrityksiltä, joissa työskentelee yli 250 henkilöä tai joiden liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa.

”Raportointivelvollisuus ei tule koskemaan Ylvan kokoista yritystä vielä pitkään aikaan. Uskomme kuitenkin, että EU-taksonomia tulee nousemaan kansainvälisesti merkittävimmäksi työkaluksi kestävän liiketoiminnan määrittelyssä: vaikutukset eivät tule jäämään vain Eurooppaan. Kestävyys on yksi liiketoimintamme tärkeimmistä mittareista. Meidän on siis välttämätöntä tuntea kriteeristö, jonka puitteissa sitä arvioidaan”, Ruuska sanoo.

Ylva saavuttaa hiilineutraaliuden tavoitteensa mukaisesti vuonna 2025. Liiketoimintamme tähtää parempaan ympäristön tilaan, sekä rakentaa tasa-arvoista, yhdenvertaista ja inklusiivista yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Antti Ruuska
Chief Sustainability Officer
+358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi