Skip to content
Uutiset ›  Yhdenvertainen kohtelu on jokaisen oikeus

Yhdenvertainen kohtelu on jokaisen oikeus

Meille Ylvassa on tärkeää varmistaa, että jokainen työyhteisössämme, kumppanimme edustajana ja asiakkaanamme tulee kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti. Avainroolissa on yhteisiin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstömme.

Ylvassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa on edistetty suunnitelmallisesti jo pitkään. Yhdenvertaisuus on kuitenkin yritystämme ja sen liiketoimintaa isompi asia: kyse on siitä, millaisten arvojen puolella seisomme, miten kohtelemme toinen toisiamme ja millaisen maailman ja tulevaisuuden eteen teemme töitä.

Etenkin nykyhetken epävakaassa ja kiivaasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää varmistaa, että työyhteisömme ja tilamme ovat kaikille turvallisia, yhdenvertaisia ja syrjimättömiä – kaikkina aikoina.

Vuonna 2022 tarjoamme yhdenvertaisuuskoulutusta kaikille ylvalaisille

Oppiaksemme lisää erilaisuudesta, sen hyväksymisestä ja sen kanssa elämisestä järjestimme koko henkilöstöllemme yhdenvertaisuuskoulutuksen alkuvuoden 2022 aikana.

Ylvan yhdenvertaisuuskoulutukset toteutettiin yhteistyössä Helsinki Pride -yhteisön kanssa, ja käytännön toteutuksesta vastasi yhdenvertaisuuskouluttaja Anukatariina Saloheimo.

Koulutukseen sisältyi lyhyesti Helsinki Pride -yhteisön sekä Lhbtiq+ -lainsäädännön ja sen historian esittely. Tämän jälkeen keskityttiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviin termeihin ja käsitteisiin, syrjintään ja yhdenvertaisuuteen työelämässä ja normikriittiseen ja -sensitiiviseen toimintaan.

Koulutuksia järjestettiin neljä kappaletta, joista yhteen pystyi osallistumaan vain etänä ja muihin etänä tai läsnä. Yksi koulutuksista pidettiin englanniksi, sillä kaikkien työntekijöidemme äidinkieli ei ole suomi. Koulutuksia tarjottiin sekä työssä oleville että lomautetuille.

Yhdenvertaisuus on meille paljon enemmän kuin dokumentteja, suunnitelmia, julistautumisia ja sertifikaatteja: yhdenvertaisuuden tekevät ihmiset. Arvokkainta Ylvassa onkin, että oma henkilöstömme osallistuu ja sitoutuu yhdenvertaisuuden toteutumiseen arjessa ja jokapäiväisessä työssämme.

Helsinki Priden kumppanina olemme toimineet jo 2 vuotta peräkkäin ja yhteistyö jatkuu myös tänä vuonna.

Ylvan yhdenvertaisuustyö pohjaa yhdessä sovittuihin toimintatapoihin

Ylvan eettiset ohjeet ja toimintaperiaatteet on koottu Code of conduct -ohjeistukseemme. Olemme tunnistaneet kymmenen periaatetta, joihin haluamme jokaisen ylvalaisen ja Ylvan yhteistyökumppanin sitoutuvan. Nämä kymmenen periaatetta liittyvät muun muassa ihmisoikeuksien puolustamiseen, yhdenvertaisuuteen, kestävään varainhoitoon ja korruption ja eturistiriitojen vastustamiseen.

Epäkohtien ilmoittamista varten olemme luoneet anonyymin ilmoituskanavan, jonka kautta kuka tahansa työntekijä, asiakas, yhteistyökumppani tai muuten vain Ylvan toimintaa seuraava henkilö voi antaa palautetta tai kertoa huomaamastaan epäkohdasta. Kanavan ylläpidosta vastaa riippumaton osapuoli.

Työmaillaan Ylva on tehnyt työtä inklusiivisuuden eteen myös Inklusiivinen työmaa -hankkeen kautta. Vuonna 2019 startannut hanke on alusta saakka keskittynyt kaikkien yhdenvertaiseen kohteluun ja reiluun työympäristöön. Tänään aihe on Ukrainan sodan vuoksi ajankohtaisempi kuin koskaan.

Meillä on lakiin kirjattu velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää työpaikalla. Ylvassa tähän tähtäävät toimenpiteet on kirjattu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. Suunnitelmassa on huomioitu muun muassa sukupuolineutraalin termistön käyttö ja sukupuoli-identiteetin moninaisuus.

Ylvassa ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, perhesuhteiden, vammaisuuden, terveydentilan, mielipiteen, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Olemme positioineet itsemme vastuullisuuden edelläkävijäksi, mutta meilläkään työ ei ole vielä valmis. Etenkin pitkään jatkuneet lomautuksemme ovat herättäneet sekä lomautetuissa että töissä olleissa epäoikeudenmukaisuuden tunteita, joiden seurausten kanssa teemme varmasti töitä vielä pitkään. Vakaalta arvopohjalta yhdessä toimien ulkoisen toimintaympäristön yllättäviäkin muutoksia on kuitenkin helpompi kohdata.

Aino Pekkarinen
Culture & People Officer
+358 40 542 4626
aino.pekkarinen@ylva.fi