Skip to content
Uutiset ›  Poikkeusvuosi ei hidastanut Ylvan vastuullisuustyötä: kiinteistöt hiilineutraaleiksi ennätysajassa

Poikkeusvuosi ei hidastanut Ylvan vastuullisuustyötä: kiinteistöt hiilineutraaleiksi ennätysajassa

Toista vuotta jatkunut koronapandemia vaikutti merkittävästi Ylvan liiketoimintaan, mutta ei estänyt kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden toteuttamista. Vuonna 2021 toteutettujen pilottien ansiosta Ylvan kiinteistöt saavuttivat hiilineutraaliuden etuajassa ja jokaisen UniCafe-lounaan hiilijalanjälki on laskettu vuoden 2022 loppuun mennessä. Ylva kokosi vastuullisuustyönsä tulokset historiansa toiseen vastuullisuusraporttiin.

Ylva etenee suunnitelmiensa mukaisesti kohti tavoitettaan olla hiilineutraali vuonna 2025 – huomattavasti toimialojensa muita toimijoita nopeammin. Vuonna 2021 Ylvan kokonaishiilipäästöt putosivat ennätykselliset 25 prosenttia.

”Tulos on osoitus siitä, ettemme vaikeinakaan aikoina tingi vastuullisuustavoitteistamme. Seuraava suuri haaste on pitää hiilijalanjälkemme laskevalla polulla ravintolaliiketoimintamme volyymin palautuessa pandemiaa edeltävälle tasolle”, sanoo Ylvan kestävän liiketoiminnan johtaja Antti Ruuska.

Kunnianhimoinen vastuullisuustyö näkyy myös kiinteistöhankkeiden rahoituksessa

Vuonna 2021 kiinteistöliiketoiminnan päästöt laskivat 22 prosenttia. Kehitystä vauhditti erityisesti päätös siirtyä päästöttömän lämpöenergian hankintaan. Vuoden 2022 alusta lähtien kaikki Ylvan kiinteistöissä käytettävä energia on täysin päästötöntä.

”Hiilineutraaliustavoitteemme oli asetettu vuoteen 2025. Päätimme kuitenkin nollata päästömme jo nyt energiahankinnan kautta. Työmme ei kuitenkaan ole ohi: päinvastoin. Seuraavaksi tuomme vanhojen kiinteistöjemme energiatehokkuuden uudisrakennusten tasolle ja investoimme energiatuotantoon ja -kierrätykseen. Koko toimiala voisi ylipäätään lisätä vastuullisuustyön kunnianhimon tasoa merkittävästi: mahdollisuuksia siihen on kyllä tarjolla ja vieläpä kannattavasti”, Ruuska sanoo.

Ylvan kunnianhimoinen vastuullisuustyö herätti myös sijoittajien kiinnostuksen, mistä osoituksena toimii työeläkeyhtiö Varman lähtö mukaan sijoittajakumppaniksi Lyyra-hankkeeseen. Lyyra-hankkeelle allekirjoitettiin lisäksi yhteensä 65 miljoonan euron vihreä lainarahoitussopimus. Myös koko muu Ylvan rahoitus on sidottu kestävyystavoitteisiin vuonna 2021 sovitun 205 miljoonan euron suuruisen lainarahoituksen kautta.

Hiilijalanjälkilaskenta laajenee vuonna 2022 koskemaan kaikkia UniCafen aterioita

Ylvan ravintolaliiketoiminnassa toteutettiin vuonna 2021 useita pilottihankkeita, joiden oppeja hyödynnetään vuonna 2022. UniCafe Kaivopiha -ravintolassa pilotoitiin aterioiden hiilijalanjälkilaskentaa osana marraskuussa 2021 järjestettyä Ilmastoannos-kampanjaa. Tavoitteena on, että jokaisen UniCafe-ravintoloissa tarjolla olevan aterian hiilijalanjälki on laskettu vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Helpot ratkaisut aterioidemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi on jo tehty. Nyt tavoitteenamme on vähentää päästöjä raaka-aineryhmien sisällä ja reseptiikassa. Tähän työhön tarvitsemme lisää tietoa raaka-aineiden päästökuormasta. Toistaiseksi näitä tietoja ei ole julkisesti saatavilla, joten päätimme laskea ne itse”, Ruuska kertoo.

Vuonna 2021 Ylva sopi myös Yhteispelto-lähiruokapilotin käynnistämisestä Perho Liiketalousopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että osa UniCafe-ravintoloissa käytettävistä raaka-aineista voidaan tuottaa lähiviljelynä omalla pellolla jo vuonna 2022.

Ukrainan sota korostaa inkluusion eteen tehtävän työn tärkeyttä

Ylvan työmailla on ollut vuodesta 2019 alkaen käynnissä Inklusiivinen työmaa -hanke, jonka tavoitteena on lisätä työntekijöiden yhdenvertaisuutta rakennustyömailla. Vuonna 2021 hankkeen onnistumista mitattiin ensimmäisen kerran. Tulokset olivat lupaavia: haastattelututkimukseen vastanneet työntekijät antoivat Ylvan työmaille merkittävästi alan keskiarvoja paremmat tulokset työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta, perusoikeuksien toteutumisesta ja työn arvostuksesta.

”Sosiaalisen vastuullisuuden merkitys on korostunut Ukrainan sodan muuttamassa maailmassa. Molempien suurten hankkeidemme työmailla työskentelee sekä venäläis- että ukrainalaistaustaisia työntekijöitä. Haluamme että heistä jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja että työmaamme ovat turvallisia ja syrjinnästä vapaita kaikille – kaikkina aikoina”, Ruuska kertoo.

Myös Ylvan omien työtekijöiden viihtyvyyden ja tasa-arvon eteen tehty työ tuotti tulosta vuonna 2021. Koronapandemiasta huolimatta Ylvan Great Place to Work -tulos nousi peräti kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Ylvalla myös viihdytään pitkään: henkilöstön keskimääräinen palvelusaika vuonna 2021 oli 13 vuotta.

Ylva tähtää kaikissa liiketoiminnoissaan parempaan ympäristön tilaan. Rakennamme yritysaktivistina tasa-arvoista, yhdenvertaista ja inklusiivista yhteiskuntaa. Kokoamme vastuullisuustyömme tulokset vuosittain vastuullisuusraporttiimme. Vuonna 2021 sovellamme raportissamme ensimmäistä kertaa TNFD:n (Taskforce on Nature-related Financial DIsclosures) suosittelemaa raportointimallia. Raportoimme myös taksonomianmukaisuutemme ja taksonomiakelpoisuutemme, ja analysoimme kaikkien taksonomiakriteerien – mukaan lukien sosiaalinen taksonomia – toteutumista toiminnassamme.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Lisätietoja:
Antti Ruuska
Kestävän liiketoiminnan johtaja
+358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi

Etsitään yhdessä juuri sinulle sopivat toimitilat