Skip to content
Uutiset ›  Koko rakennusalan tulisi kääriä hihat päästöjen vähentämiseksi

Koko rakennusalan tulisi kääriä hihat päästöjen vähentämiseksi

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 25.1. Mielipide-osastolla

Tommi Kekkonen, Jaakko Paloheimo, Gunnar Forsman ja Matti Mikkola (HS Mielipide 19.1.) käsittelivät kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä useammasta kulmasta. KiRa-alan päästöt ovat merkittävä tekijä, kun ilmastonmuutoksen hillitsemiseen etsitään ratkaisuja. Tämän päivän ammattimaiset rakennuttajat ja kiinteistönomistajat tiedostavat ympäristönäkökulmat ja hankkeidensa ilmastovaikutuksen jo varsin hyvin. Samalla kun alan johtavat toimijat katsovat vahvasti eteenpäin, ovat monet kuitenkin juuttuneet paikalleen, tai jopa tuijottamaan peruutuspeiliä.

Se, että vain murto-osa rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä tulisi rakentamisesta ja materiaaleista, on virheellistä tietoa. Tämä on joskus ollut totta, vaan ei enää. Tällaiseen tulokseen voi päätyä vain, jos jättää energiajärjestelmän käynnissä olevan vähähiilisyysmuutoksen huomiotta ja käyttää elinkaarilaskelmiin historiadataa. Nykyisin suurin osa uusien rakennusten elinkaaripäästöistä muodostuu ennen rakennusten käyttöönottoa.

Kun huomioidaan lisäksi, että useat merkittävät kiinteistöomistajat ovat tehneet sitoumuksia, joissa käyttövaiheen energian päästöt nollataan jo huomattavasti kansallisia tavoitteita nopeammin, vaikkapa vuonna 2030, korostuvat rakentamisen ja materiaalien päästöt entisestään. Kun energian päästöjen merkitys kutistuu, muodostuu kiinteistön ilmastotaakka yhä suuremmalta osin rakentamisen ja materiaalien päästöistä.

Koko rakennusalan ja rakennusmateriaaliteollisuuden olisi syytä kääriä hihat ja miettiä oman toimintansa osalta, kuinka päästöt saataisiin aidosti alas mahdollisimman nopeasti. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ei valitettavasti auta se, että löydetään uusia näkökulmia vaikkapa rakennuskannassa tapahtuvan betonin karbonatisaation mukanaan tuomasta hiilivarastosta. Se kun osaltaan nopeuttaa betoniterästen korroosiota ja voi lyhentää elinkaaria. Samoin on vaikea nähdä, kuinka ilmastonmuutos aidosti hidastuisi sillä, että lasketaan päätehakkuulla tuotettujen puutuotteiden hiilivarasto uudella tavalla positiiviseksi kädenjäljeksi.
Ainut tie eteenpäin on keksiä keinoja, joilla jokainen tuote, palvelu ja ratkaisu saadaan aidosti vähähiilisemmäksi. Jokaiselle materiaalille on paikkansa, mutta mikään materiaali ei ole vielä valmis. Jokaisen toimijan on syytä nostaa pää ylös ja katsoa eteenpäin. Suuren volyymin tuotteiden vähähiilisyyteen satsaaminen on erinomainen idea. Samoin uusiin, vähähiilisiin materiaaleihin panostaminen kannattaa. Pääasia on, että jokainen käy toimeen ja nopeasti. Tulevaisuuden rakennukset rakennetaan tänään.

Antti Ruuska,
Kiinteistötalouden tohtori, DI,
Kestävän liiketoiminnan johtaja, Ylva
FIGBC Vähähiiliset kiinteistöt -toimikunnan puheenjohtaja