Skip to content
Uutiset ›  Hiilibudjetti parantaa maailmaa, asenteita ja liiketulosta

Hiilibudjetti parantaa maailmaa, asenteita ja liiketulosta

An aerial shot of Helsinki in dusk, taken from above the Postitalo building and Sokos next to the Railway Station. One can see the Mannerheimintie road and light traffic leading through the city toward the ocean.

Ylvalla tiedetään, että menestyksekäs liiketoiminta ja tiukka hiilibudjetti eivät sulje toisiaan pois. Muutos hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi edellyttää uudenlaista asennoitumista ja toimintatapoja. Yritysten on vaadittava vastuullisuutta myös ostamissaan palveluissa, materiaaleissa ja sijoituksissa.

 

Yritysten tasolla ilmaston lämpenemistä on ryhdytty ratkomaan latomalla tiskiin toinen toistaan hienommalta kuulostavia tavoitteita ja kirjainyhdistelmiä sekä muuttamalla logoja vihreiksi (kuten Ylvakin). Koko maailman tilanteen ja tulevaisuuden konkretisoinnin ohella hiilibudjetointia voidaan hyödyntää myös yksittäisen yhtiön vastuullisuuden kehittämiseen. Ylvalle hiilibudjetti on tärkeä toimintaa ohjaava työkalu.

Onko hiilibudjetti yritykselle avain ihan oikeisiin ilmastotoimiin ja onko se liiketoimintaa vai hyväntekeväisyyttä? Entä mitkä ovat vastuullisen toiminnan suurimmat esteet? Aihetta pohtivat Ylvan talousjohtaja Eemeli Lehto ja kestävän liiketoiminnan johtaja Antti Ruuska.

 

Mikä hiilibudjetti?

EL: Ensin ajattelin, että hiilibudjetti on vain tapa kertoa tavoitteista trendikkäämmällä tavalla. Toisaalta kun budjetteja on totuttu noudattamaan tarkasti niin tuo päästöjen vähentämisen budjetointi tavoitteeseen ihan erilaista konkretiaa ja seurattavuutta.

AR: On erikoista, että rahan budjetoiminen seuraavalle vuodelle on aina ollut niin itsestään selvää kaikille, mutta vasta nyt on herätty luomaan päästöille vastaavia budjetteja. Kun tavanomaisessa budjetissa tarkastellaan vain rahaa, ei voida tietenkään olettaa, että päästöt vähenisivät samalla.

EL: Lähtökohtamme on se, että rahalliset ja päästöihin liittyvät tavoitteet eivät ole ristiriidassa ainakaan pidemmällä aikavälillä. Parhaat päästövähennystoimet ovat sellaisia, jotka ovat myös taloudellisesti kannattavia ja yksinkertaisesti hyvää bisnestä.

 

Mitä Ylvan hiilibudjetti on käytännön toimintana?

AR: Ylvan hiilibudjetti tähtää yhteen tavoitteeseen: Ylva on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Se on tiukka tavoite, mutta meillä on jo polku hahmoteltuna tähän noin 20 prosentin vuositahdilla tapahtuvaan päästöjen vähentymiseen.

Meillä on ravintoloissa setti konkreettisia toimia esimerkiksi ruoan raaka-aineiden valikoimiseen sekä kasvis- ja vegaanisen ruoan osuuden lisäämiseen. Olemassa olevissa kiinteistöissä vastaavasti energiatehokkuuden parantaminen ja hukkalämmön ja uusiutuvan energian hyödyntäminen ovat asioita, joilla saadaan jopa 80 prosenttia tavoitteesta katettua.

EL: Uudet investointiprojektit ovat isossa roolissa tavoitteidemme saavuttamisessa ja pyrimme neuvottelemaan näihin liittyen rahoitusratkaisusta, joka mahdollistaa myös vastuullisuustavoitteiden toteutumisen. Myös Ylvan arvopaperisalkku on tiukkojen vastuullisuustavoitteiden piirissä: emme sijoita lainkaan esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden valmistukseen tai jakeluun osallistuviin yhtiöihin emmekä muun muassa lentoyhtiöihin.

Osana hiilibudjettia seuraamme sijoitustemme hiili-intensiteettiä. Salkunhoitaja laskee salkkumme hiilijalanjäljen ja sitä tarkastellaan yhdessä vähintään puolivuosittain.

 

Jos se on näin helppoa niin mikseivät kaikki jo budjetoi päästöjään?

AR: On selvää, että päästöjen vähentämiseksi perinteisillä toimialoilla on huutava tarve uuden teknologian kehittämiselle, ja asiantuntijuutta kaivataan lisää kaikkialla. Nähdäkseni suurimmat haasteet liittyvät kuitenkin systeemitason muutokseen, arvon uudenlaiseen jakamiseen, palvelu- ja liiketoimintamalleihin sekä ennen kaikkea asenteisiin. Asioita joudutaan ajattelemaan uudella tavalla ja tekemään uudenlaista yhteistyötä. Tämä vaatii siis osapuolten motivoimista erilaiseen, aluksi enemmän vaivaa ja työtä vaativaan toimintaan. Minulle tämä on juuri se tärkein syy tulla töihin.

EL: Onhan se houkuttelevampaa rakentaa halvalla ja saada siitä 8 000 euroa neliöltä kuin rakentaa kestävämpää kalliimmalla ja saada sama hinta. Kuitenkin on taloudellisesti järkevää tunnistaa rahalliset hyötymismahdollisuudet ja riskit pidemmällä aikavälillä, ja vihreät arvot näkyvät kysynnässä yhä enemmän. Toisaalta ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit liiketoiminnalle ovat ihan oikeita. Tässä valossa meidän naudanlihan hylkäämisen nostattama keskustelu oli älytön: mehän nimenomaan tarjoamme nyt sitä mille on eniten kysyntää ravintoloissamme.

AR: Meidän tavoitteemme on, että jokainen tekemämme uusi, vastuullisempi ratkaisu on niin toimiva ja kannattava, että se saa kaikki alan toimijat uudistamaan omaa tekemistään ja tilaajat nostamaan vaatimustasoaan. Etsimme kumppanuuksia, joiden kautta voimme edistää innovaatioita toimialoillamme – me emme osta bulkkiratkaisuja.

 

Korona on varmasti heijastunut Ylvankin liiketoiminnan edellytyksiin ja kiinteistöhankkeisiin – miten käy tavoitteiden?

EL: Kaikki lähtee siitä, että olemme riittävän vakaalla pohjalla ja kestämme myös yllätykset. Pääomavaltaisella alalla rahoituksen katkeaminen vaikuttaisi tietysti Ylvan liiketoimintaan. On olemassa mahdollisuus, että riskien pienentämiseksi ja hallitsemiseksi tarkastelemme projektien aikataulua. Lisäksi toki aina omaisuuseristä irtautuminen on mahdollista.. Silti olisimme jo parantaneet maailmaa, kun ostaja saa ympäristöystävällisemmän rakennuksen. Kun kiinteistöissä satsataan energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen, tekee se kiinteistöistä kilpailukykyisiä suhdanteesta riippumatta. Lisäksi moniin toimijoihin verrattuna meidän etumme on ylipäätään kehittämisen pitkäjänteisyys.

AR: Tällöin investointeja olisi ehkä tarpeen siirtää eteenpäin. Koska jo tekemämme hiilipäästöjä vähentävät toimet, kuten naudanlihan tarjoilun lopettaminen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, ovat taloudellisestikin järkeviä, ei ole mitään syytä miksi näissä lähdettäisiin peruuttelemaan tiukassakaan paikassa.

 

Onko Ylva tehnyt velvollisuutensa sitten kun hiilineutraaliustavoitteeseen päästään?

AR: Ei. Emme ryhdy paukuttelemaan henkseleitä, kun Ylva on hiilineutraali vaan haluamme viedä koko yhteiskuntaa vähähiiliseen suuntaan. Meillä on omassa toiminnassa tavoitetaso korkealla ja hiilineutraalin jälkeen häämöttää jo hiilinegatiivinen. Toisaalta hiilineutraalius on vain yksi osatavoite laajemmassa kokonaisuudessa kestävän kehityksen tavoitteita. Niiden eteen teemme töitä hiilineutraaliuden saavuttamisen jälkeenkin.

EL: Jos me pääsemme vähähiilisyyteen toimenpiteillä, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia niin en usko, että se leviää laajemmalle. Vähähiilinen liiketoiminta ja taloudellinen kannattavuus voivat kuitenkin kulkea käsi kädessä ja hiilibudjetoinnin avulla tähän päästään.

AR: Juuri näin. Kestävyys ja vastuullisuus ovat oikeastaan ainoa polku, eivät mikään valinta.

 

Ylvan verkkosivuilla www.ylva.fi julkaistussa hiilibudjetissa vuodelle 2021 esitellään tarkasti askeleet hiilineutraaliin Ylvaan.

An aerial shot of Helsinki in dusk, taken from above the Postitalo building and Sokos next to the Railway Station. One can see the Mannerheimintie road and light traffic leading through the city toward the ocean.