Skip to content

Kuvaaja: Kristo Vedenoja

Arvojohdettua, vastuullista liiketoimintaa

Tulevaisuus tehdään kaupungeissa. Olemme rakentaneet Helsinkiä jo 150 vuotta – ja jotta Helsinki voi kukoistaa myös 150 vuoden kuluttua, tarvitaan määrätietoisia suunnannäyttäjiä, jotka katsovat myös ylihuomiseen. Me rakennamme tulevaisuutta kestävällä arvopohjalla tiukkoja vastuullisuusperiaatteita noudattaen. Maailma ympärillämme muuttuu, ja me olemme valmiita ottamaan askeleen muutoksen etupäähän. Ilmastovastuu ja kestävä kehitys ovat avaintekijöitä visiossamme hyvästä kaupungista. Vahvasti arvopohjainen ote mahdollistaa hankkeet, joiden fokuksessa eivät ole vain lyhyen tähtäimen voitot, vaan suurempi tehtävä.

 

Tutustu toimintaamme

Edelläkävijä vastuullisuudessa

Vastuullisuus on kulmakivemme kaikessa toiminnassa aina henkilökunnan motivaatiosta uudenlaiseen rakentamiseen ja uusien raaka-aineiden lanseeraamiseen. Ravintolapalveluissa etsimme jatkuvasti uusia keinoja parantaa ravintolaliiketoiminnan vastuullisuutta, oli kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, luonnon biodiversiteetistä tai viljelijöiden olosuhteista globaalisti. Myös henkilöstömme lentomatkojen päästöt tasautetaan. Luomme palveluita ja toimintaa, jotka kannustavat uudelleenajattelemaan ympäristöä, käyttämään julkista liikennettä, ja muuttamaan elintapoja.

 

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Tapamme toimia

Me Ylvalla teemme kannattavaa liiketoimintaa jatkuvasti uudistuen. Olemme olleet osa Helsingin kaupunkikuvaa jo 150 vuotta ja teemme liiketoimintaa katsomalla pitkälle tulevaisuuteen. Kaikkia liiketoiminta-alueitamme johdetaan ja kehitetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Ylvan eettiset ohjeet ja toimintaperiaatteet ovat koottu Code of conduct-ohjeistukseemme. Olemme tunnistaneet kymmenen periaatetta, johon haluamme jokaisen ylvalaisen ja Ylvan yhteistyökumppanin sitoutuvan.

Nämä ovat:

  1. Puolustamme ihmisoikeuksia
  2. Vastustamme korruptiota ja eturistiriitoja
  3. Työskentelemme yhdenvertaisina
  4. Parannamme planeettamme tilaa
  5. Kilpailemme reilusti ja noudatamme lakeja
  6. Työskentelemme yhdessä toisiimme luottaen
  7. Tuemme kasvua ja kehitystä
  8. Tunnemme kumppanimme
  9. Tuotamme hyvää omistajillemme kestävällä varainhoidolla
  10. Vaalimme ainutlaatuista yhteisöä

 

Tutustu Code of Conductiimme

Tiedämme, että epäkohtiin voi olla vaikea puuttua. Tätä varten Ylvalla on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jolla kuka tahansa työntekijä, asiakas, yhteistyökumppani tai muuten vain Ylvan toimintaa seuraava henkilö voi antaa palautetta tai kertoa huomaamastaan epäkohdasta. Ilmoituskanava on ulkopuolisen tahon rakentama ja se takaa ilmoittajalle täydellisen anonymiteetin.

Ilmoituskanava löytyy täältä.

Ilmoituskanavan tietosuojaselosteen voi tutustua täällä.