Skip to content

Arvojohdettua, vastuullista liiketoimintaa

Tulevaisuus tehdään kaupungeissa. Olemme rakentaneet Helsinkiä jo 150 vuotta – ja jotta Helsinki voi kukoistaa myös 150 vuoden kuluttua, tarvitaan määrätietoisia suunnannäyttäjiä, jotka katsovat myös ylihuomiseen. Me rakennamme tulevaisuutta kestävällä arvopohjalla tiukkoja vastuullisuusperiaatteita noudattaen. Maailma ympärillämme muuttuu, ja me olemme valmiita ottamaan askeleen muutoksen etupäähän. Ilmastovastuu ja kestävä kehitys ovat avaintekijöitä visiossamme hyvästä kaupungista. Vahvasti arvopohjainen ote mahdollistaa hankkeet, joiden fokuksessa eivät ole vain lyhyen tähtäimen voitot, vaan suurempi tehtävä.

Edelläkävijä vastuullisuudessa

Vastuullisuus on kulmakivemme kaikessa toiminnassa aina henkilökunnan motivaatiosta uudenlaiseen rakentamiseen ja uusien raaka-aineiden lanseeraamiseen. Ravintolapalveluissa etsimme jatkuvasti uusia keinoja parantaa ravintolaliiketoiminnan vastuullisuutta, oli kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, luonnon biodiversiteetistä tai viljelijöiden olosuhteista globaalisti. Kompensoimme hostellin asukkaiden puolesta majoituksesta kertyneet päästöt; myös henkilöstömme lentomatkojen päästöt tasautetaan. Luomme palveluita ja toimintaa, jotka kannustavat uudelleenajattelemaan ympäristöä, käyttämään julkista liikennettä, ja muuttamaan elintapoja.

Tutustu toimintaamme