Skip to content
Uutiset ›  Ylva kiri kiinteistönsä hiilineutraaleiksi etuajassa

Ylva kiri kiinteistönsä hiilineutraaleiksi etuajassa

Ylvan kiinteistöt toimivat hiilineutraalisti vuoden 2022 alusta lähtien, ja rakentamisen kohdalla tavoitellaan samaa vuoteen 2025 mennessä. Kiinteistö- ja rakennusalan osuus globaaleista hiilipäästöistä on niin merkittävä, että ripeitä toimenpiteitä kaivataan kaikilta alan toimijoilta.

Ylvan alkuperäinen tavoite kiinteistöliiketoiminnan hiilineutraaliudesta vuoden 2025 loppuun mennessä toteutui etuajassa vuoden 2022 alussa, kun kiinteistöt siirtyivät käyttämään päästötöntä energiaa.

Ylvan hankkima lämpöenergia vaihdettiin päästöttömään 1.1.2022 alkaen. Jo tätä ennen kaikki kiinteistöissä käytettävä sähköenergia hankittiin alkuperätakuiden kautta täysin uusiutuvana tuulivoimana. Jäähdytysenergia on Ylvalla ollut päästötöntä kaukojäähdytystä vuoden 2021 alusta. Kaikki Ylvan kiinteistöissä käytetty sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergia myös tuotetaan Suomessa.

”Tiedostamme kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen roolin ilmastokriisissä. Siksi teimme päätöksen hypätä hiilineutraaliuteen kolme vuotta suunniteltua edellä kiinteistöjemme operoinnissa. Toivomme esimerkkimme innoittavan myös muita omistajia nopeampaan muutokseen.”, kertoo Ylvan Chief Sustainability Officer Antti Ruuska.

Seuraavaksi Ylva tavoittelee kiinteistöissään jopa 40 prosentin energiatehokkuusloikkaa vuoteen 2025 mennessä.

”Päästötöntä energiaa ei ole yhteiskunnassamme tuhlattavaksi asti, päinvastoin. Toteutimme toimitilojen energiatehokkuussopimuksen (TETS) mukaiset toimenpiteet jo vuonna 2020, eli perustason toimet on tehty. Nyt viemme kiinteistöt energiatehokkuudessa uudisrakennusten tasolle. Toimenpiteiden kanssa on turha ujostella, sillä keinot ovat jo olemassa”, Ruuska kannustaa.

Seuraavaksi rakentamisen päästöjen kimppuun

Vaikka kiinteistöjen operoinnissa on nyt saavutettu hiilineutraalius, on suurin työ vasta edessä. Valtaosa kiinteistöhankkeiden päästöistä syntyy ennen käyttövaihetta. Hyvänä esimerkkinä toimii Ylvan Lyyra-korttelihanke, jonka elinkaaripäästöistä yli 60 prosenttia aiheutuu jo ennen uudisrakennusten käyttöönottoa hankkeen hiilijalanjälkilaskelman mukaan. Ylva on sitoutunut kaikissa tulevissa hankkeissaan hiilineutraaliuteen koko elinkaaren päästöjen osalta.

”Nykyisissä hankkeissamme tavoitteenamme on pienentää rakentamisvaiheen hiilijalanjälkeä 5–10 prosentilla. Lähdemme kaikissa hankinnoissamme siitä, että tunnistamme eniten päästöjä aiheuttavat hankinnat ja pyydämme tarjousvaiheessa tarjoajilta kustakin tuotteesta mahdollisimman vähähiilistä vaihtoehtoa. Olemme kehittäneet myös hiililaskurin tukemaan päätöksentekoamme. Hiililaskuri kertoo, kuinka paljon vähähiilinen vaihtoehto vähentää hankkeen päästöjä, ja mikä päästövähennyksen kustannus on säästettyä hiilitonnia kohden”, kertoo Ruuska.

Siinä missä käytönaikaisten hiilipäästöjen nollaaminen on täysin Ylvan käsissä, vaatii rakentamisen jalanjäljen pienentäminen uusia innovaatioita ja yhteistyötä koko rakennusalan kesken.

”Maailma muuttuu nopeasti, ja meidän täytyy pystyä päivittämään tietoamme ja prosessejamme vastaamaan nykytilannetta. Esimerkiksi elinkaaripäästöistä elää yhä sitkeässä harhakäsitys, jonka mukaan valtaosa päästöistä syntyisi käyttövaiheessa. Näin ei kuitenkaan enää ole, vaan painopiste on siirtynyt rakentamiseen ja materiaaleihin. Jos lisäksi omistaja valitsee käyttövaiheessa päästöttömän energian, tarkoittaa se, että elinkaaren päästökuorma syntyy kokonaisuudessaan rakentamisesta ja materiaaleista. Tähän todellisuuteen olisi herättävä”, sanoo Ruuska.

Lisätietoja:

Antti Ruuska
Kestävyydestä vastaava johtaja, Ylva
p. +358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi