Skip to content
Uutiset ›  Ylvan tiedeperusteiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi on hyväksytty

Ylvan tiedeperusteiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi on hyväksytty

Science Based Targets initiative -aloite (SBTi) on hyväksynyt Ylvan tiedeperusteiset ilmastotavoitteet. Ylvan päästövähennyspolku on nyt todistetusti linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, eli toimimme osaltamme vähintään tavalla, joka riittää rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Ylvan omat tavoitteet ovat kuitenkin vielä STBi:n asettamia vaatimuksia kunnianhimoisemmat.

Vuoden 2021 loppuun mennessä SBTi-aloite on hyväksynyt yli 2000 yrityksen tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet. Yritykset ovat kotoisin 70 maasta, ja niiden markkina-arvo vastaa noin kolmannesta kaikista maailman yrityksistä. Mukaan hyväksytyt ilmastotavoitteet vastaavat toimia, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa vähintään alle 2 celsiusasteeseen, tai alle 1,5 celsiusasteeseen kuten kunnianhimoisemmilla toimijoilla.

”Tiedeperusteisten tavoitteiden hyväksyminen osoittaa, että Ylva on tosissaan päästövähennystensä kanssa ja toimii tiukimpien standardien mukaan tämän osoittamiseksi. Pystymme nyt myös näyttämään, että toimintamme on Pariisin sopimuksen 1,5 asteen polun mukainen ja itse asiassa sitä huomattavasti kunnianhimoisempi”, kertoo Ylvan Chief Sustainability Officer Antti Ruuska.

Science Based Targets initiative asettaa kaikille alle 500 henkeä työllistäville yrityksille samat ehdot, joiden puitteissa päästövähennyksiin on sitouduttava. Ylvalle tämä tarkoittaa käytännössä, että:

  • Sitoudumme vähentämään suoria (Scope 1) ja ostoenergian kulutuksesta aiheutuvia epäsuoria (Scope 2) päästöjä vuoden 2019 tasosta 46 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
  • Sitoudumme mittaamaan ja vähentämään muita toimintamme epäsuoria päästöjä (Scope 3).

Ylvan oman päästövähennyspolun ja jo tehtyjen toimenpiteiden perusteella Ylvan Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen vähennys tulee olemaan lähes 100 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2022. Lisäksi Ylva on sitoutunut pienentämään Scope 3-päästöjään 100 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Päästövähennysten kunnianhimo, laajuus ja aikataulu ovat siis Ylvalla merkittävästi SBTi:n minimivaatimusta edellä.

”Mielestämme jokaisella yrityksellä tulisi olla päästövähennystavoitteet asetettuna ja niiden tulisi olla riittävän kunnianhimoisia ja vertailukelpoisia. Haluamme omalla esimerkillämme kannustaa muita yrityksiä asettamaan itselleen SBTi:n mukaiset tai mieluummin niitä merkittävästi tiukemmat tavoitteet”, Ruuska sanoo.

Science Based Targets initiative on yksi tunnetuimmista itsenäisistä yritysten ilmastotekoja ja päästöjä seuraavista organisaatioista. Aloitteessa ovat mukana United Nations Global Compact, WWF, ilmastoraportointiin keskittyvä CDP sekä Maailman luonnonvarainstituutti World Resources Institute (WRI).

Lisätietoja:

Antti Ruuska
Kestävyydestä vastaava johtaja
p. +358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi