Skip to content

Kuvaaja: Miikka Pirinen

Visio & Missio

Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Olemme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama yritys ja mahdollistamme tuotoillamme aktiivista opiskelijaelämää.
Olemme olleet osa Helsingin kaupunkikuvaa jo 150 vuotta ja teemme liiketoimintaa katsomalla pitkälle tulevaisuuteen. Meille tuloksellisuus tarkoittaa kestäviä päätöksiä, joiden avulla olemme osa kaupunkia ja yhteiskuntaa myös seuraavat 150 vuotta.

Pitkäjänteisyys

Ylva turvaa ylioppilaskunnan omaisuuden kestävän ja pitkäjänteisen arvonnousun. Toimintamme on tuloslähtöistä ja riskinotto on kohtuullista.

Vastuullisuus

Ylva toimii vastuullisesti ja kertoo toiminnastaan avoimesti. Edistämme aktiivisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Toimimme omistajamme tavoitteiden ja ihanteiden mukaisesti. Ylva on työntekijöilleen ja omistajan edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö.

Dynaamisuus

Ylva reagoi toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja tehokkaasti. Luomme kumppanuuksia, joista on kaikille osapuolille hyötyä. Haemme uudistumista pitkäjänteisyyden kärsimättä. Ylva kuuntelee sekä asiakkaitaan että omistajiaan ja muuttaa toimintaansa joustavasti palautteen mukaan. Ymmärrämme, että aktiivinen uuden luominen vaatii myös aktiivista luopumista.

Avainluvut

33,5 Milj. €

Liikevaihto vuonna 2018

7,6 Milj. €

Liiketulos

320,5 Milj. €

Kiinteistöjen ja sijoitusten markkina-arvot