Skip to content

Kuvaaja: Miikka Pirinen

Visio & Missio

Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistösijoituksiin sekä ravintola-alaan. Olemme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama yritys ja mahdollistamme tuotoillamme aktiivista opiskelijaelämää.
Olemme olleet osa Helsingin kaupunkikuvaa jo 150 vuotta ja teemme liiketoimintaa katsomalla pitkälle tulevaisuuteen. Meille tuloksellisuus tarkoittaa kestäviä päätöksiä, joiden avulla olemme osa kaupunkia ja yhteiskuntaa myös seuraavat 150 vuotta.

Pitkäjänteisyys

Ylva turvaa ylioppilaskunnan omaisuuden kestävän ja pitkäjänteisen arvonnousun. Toimintamme on tuloslähtöistä ja riskinotto on kohtuullista.

Vastuullisuus

Ylva toimii vastuullisesti ja kertoo toiminnastaan avoimesti. Edistämme aktiivisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Toimimme omistajamme tavoitteiden ja ihanteiden mukaisesti. Ylva on työntekijöilleen ja omistajan edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö.

Dynaamisuus

Ylva reagoi toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja tehokkaasti. Luomme kumppanuuksia, joista on kaikille osapuolille hyötyä. Haemme uudistumista pitkäjänteisyyden kärsimättä. Ylva kuuntelee sekä asiakkaitaan että omistajiaan ja muuttaa toimintaansa joustavasti palautteen mukaan. Ymmärrämme, että aktiivinen uuden luominen vaatii myös aktiivista luopumista.

Me teemme Ylvan

Ylihuomisen Helsinki, hyvä elämä, kestävämpi arki tai rohkea ravistelu eivät synny tyhjästä. Jokainen onnistuminen vaatii taakseen joukon tekijöitä. Kun ylvalaiset miettivät työkulttuuria kuvaavia tekijöitä, nousivat kulmakiviksi tulevaisuus, yhteistyö, hauskuus ja tavoitteellisuus. Vuoden 2019 päätteeksi ylvalaisten yhteishenki välittyi Great Place to Work® -sertifioinniksi asti. Yksi huoneentaulumme lauseista kuuluukin vaatimattomasti ”Me teemme Ylvan, joka tekee maailmasta paremman ja on samalla Suomen paras työpaikka”.