Skip to content
Uutiset ›  Ylvan liikevaihto kääntyi kasvuun pandemiavuosien jälkeen, inflaatio ja korkojen nousu luovat epävarmuutta tuleviin vuosiin

Ylvan liikevaihto kääntyi kasvuun pandemiavuosien jälkeen, inflaatio ja korkojen nousu luovat epävarmuutta tuleviin vuosiin

Vuonna 2022 koronapandemia väistyi ja lähes kaikki UniCafe-ravintolat päästiin jälleen avaamaan pitkän sulun jälkeen. Toimintaympäristön odottamattomat muutokset toivat kuitenkin uusia haasteita Ylvan ravintola- ja kiinteistöliiketoimintaan.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Ylva-konsernin liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuonna 2022 ja oli 24,9 miljoonaa euroa (2021: 19,9 milj. euroa). Kasvun taustalla vaikutti koronatilanteen helpottuminen vuoden ensimmäisten omikron-aallon sävyttämien kuukausien jälkeen. Ylvan ravintolaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 146 prosenttia ja oli 9,1 miljoonaa euroa (2021: 3,7 milj. euroa). Vuonna 2022 Ylvan ravintoloissa myytiin 1,39 miljoonaa lounasta. Määrä kasvoi 109 prosenttia edellisvuoden 666 000 lounaasta.

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto laski 2,5 prosenttia ja oli 15,6 miljoonaa euroa (2021: 16,0 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat merkittävimmin jo aiemmin tyhjentyneiden tilojen pitkittyneet vuokrausajat sekä yleinen kustannusten ja energian hintojen nousu. Kiinteistöjen ja taseen sijoitusten arvioitu markkina-arvo kasvoi yhteensä 28,9 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa 454,8 miljoonaa euroa (2021: 425,9 milj. euroa). Markkina-arvojen nousu johtui ennen kaikkea Lyyra- ja Grand Hansa -hankkeiden etenemisestä: hankkeet tuloutetaan valmiusasteen mukaan.

”Vuonna 2022 toimintaympäristömme muuttui jälleen täysin. Ukrainan sodan käynnistämä yleinen inflaatiokehitys ja korkojen poikkeuksellinen nousu osuivat suoraan ydinliiketoimintoihimme. Tästä huolimatta onnistuimme vuoden aikana paitsi parantamaan käyttökatettamme tarkalla käsiohjauksella ja kustannusmaltilla, myös kasvattamaan liikevaihtoamme. Lanseerasimme myös menestyksekkäästi uusia liiketoimintakonsepteja kuten Well Catering -verkkokaupan, Ravintola Domus -tilausravintolan ja opiskelijabaari Myöhän aivan Helsingin ytimeen”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Leea Tolvas.

Ylvan arvopaperisalkku realisoitiin joulukuussa 2022, ja likviditeettipuskurina toiminut sijoitusvarallisuus laitettiin käyttöön Lyyra- ja Grand Hansa -hankkeiden toteutukseen sijoitusstrategian mukaisesti. Arvopaperisalkun nettomyyntitappiot olivat -0,1 miljoonaa euroa (2021: 0,0 milj. euroa). Käyvän arvon muutosta kirjattiin vuoden 2022 aikana laskeneiden suhdanteiden myötä -1,5 milj. euroa (2021: +0,8 milj. euroa).

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat Ylvan voitonjakoon

Vaikka Ylvan liiketoiminta lähti elpymään vuoden 2022 aikana, kasvattavat yleinen inflaatiokehitys sekä syksyllä 2022 alkanut euriborkorkojen ripeä nousu Ylvan operatiivisia kustannuksia ja rahoituskustannuksia tulevina vuosina merkittävästi. Tämän vuoksi Ylva ei suorita voitonjakoa omistajayhteisölleen vuonna 2023.

”Ylvan velkasalkku on vahvasti korkosuojattu. Tästä huolimatta viitekorkona käytetyn kuuden kuukauden euriborin poikkeuksellinen nousu kohdistuu myös meihin, mikä näkyy ennen kaikkea operatiivisen kassavirran laskuna. Ylvan likviditeettitilanne ei toisin sanoen mahdollista voitonjakoa vuoden 2023 aikana. Myös omistajastrategiamme edellyttää riittävästä maksukyvystä huolehtimista ehtona voitonjaon maksamiselle”, Tolvas kertoo.

Odottamattomat markkinamuutokset tulevat näkymään Ylvan liiketoiminnassa myös tulevina vuosina. Ravintolatoimialalla liiketoiminnan elpymiseen vaikuttaa lisäksi se, suosivatko Helsingin yliopiston opiskelijat ja henkilökunta jatkossa etätyöskentelyä kampusten sijaan.

”Toisin kuin esimerkiksi henkilöstöravintolat ja muut lounassetelin arvon korotuksista hyötyvät toimijat, opiskelijaruokaa tarjoilevat ravintolat eivät lakisääteisen kattohinnan takia pysty muuttamaan hinnoitteluaan ketterästi kustannuspaineissa. Vaikka opiskelija-aterian enimmäishintaa nostettiin 0,50 eurolla vuoden aikana, on se yhä raaka-ainekustannuksiin nähden aivan liian alhaalla. Tämä tekee liiketoiminnasta todella haasteellista”, Tolvas sanoo.

Ylvan kiinteistöt toimivat hiilineutraalisti vuoden 2022 alusta lähtien

Vastuullisuuden osalta vuonna 2022 saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun Ylvan kiinteistöt siirtyivät operoimaan täysin hiilineutraalisti. Ravintoloissa kasvis- ja vegaaniaterioiden osuus nousi hieman ja oli 48 prosenttia (2021: 47 %).

”Jatkossa siirrymme seuraamaan vegaanilounaiden myynnin osuutta, sillä ne tukevat vuonna 2022 toteuttamamme hiilijalanjälkilaskennan mukaan Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen toteutumista muita lounasaterioita paremmin. Vegaaniaterioiden osuus oli vuonna 2022 lounasmyynnistämme 40 prosenttia, mikä tekee niistä Ylvan merkittävimmän kuluttajatuotteen. Luvut osoittavat, että asiakkaillamme on selkeä halu tehdä ilmaston kannalta vastuullisia kulutuspäätöksiä joka päivä”, Tolvas sanoo.

Ylva raportoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa vastuullisuuslukunsa auditoituna osana tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

”Haluamme toimia ennen kaikkea konkreettisen vastuullisuustyön mutta myös sitä koskevan raportoinnin edelläkävijänä. Vaikka Ylva ei kokonsa puolesta ole Euroopan Komission uuden CSRD-direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) mahdollisesti vuonna 2025 voimaan astuvan raportointivelvoitteen piirissä, pidämme silti tärkeänä, että otamme vastuullisuusraportoinnissamme käyttöön uusimmat ja toimialoillamme yleistyvät käytännöt kärkijoukoissa”, Tolvas painottaa.

Koronapandemiasta johtuneet koko konsernia koskevat lomautukset päättyivät elokuussa 2022. Ylvan 138 työntekijästä palveluksessa oli toimintavuonna keskimäärin 110 henkilöä (2021: 96 henkilöä). Great Place To Work -kysely ulotettiin vuonna 2022 koko henkilöstölle, ja sertifikaatti saavutettiin jo kolmatta kertaa.

Tutustu Ylvan vuoden 2022 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen osoitteessa ylva.fi/taloustiedot

Lisätietoja:

Leea Tolvas
Toimitusjohtaja
+358 50 400 0323
leea.tolvas@ylva.fi