Skip to content
Uutiset ›  Ylvan tulos heikkeni, kiinteistöjen arvot kasvoivat

Ylvan tulos heikkeni, kiinteistöjen arvot kasvoivat

Ylvan liikevaihto väheni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mutta käyttökate säilyi olosuhteisiin nähden edelleen hyvällä tasolla. Koronan vaikutukset näkyivät erityisesti ravintola- ja matkailuliiketoiminnoissa. Kiinteistöjen arvioitu markkina-arvo oli vuoden lopussa 373,5 milj. euroa ja koronasta huolimatta konsernin nettovarallisuus kasvoi 8,5 milj. euroa vuoden aikana saavuttaen 275,3 milj. euroa vuoden lopussa.

Koronapandemian vaikutukset heijastelivat kaikkiin Ylvan liiketoimintoihin. Konsernin liikevaihto laski 39 % edellisen vuoden tasosta, josta selvästi suurin osa johtui ravintolaliiketoiminnan myynnin merkittävästä supistumisesta pandemian vuoksi. Ylva lakkautti myös hostel-liiketoimintansa vuoden 2020 aikana pandemian heikennettyä liiketoimintaedellytyksiä huomattavasti. Yhteensä ravintola- ja majoitusliiketoiminnan liikevaihto laski yli 10 milj. euroa edellisvuoden 18,8 milj. eurosta ja liiketoiminnan tulos oli selvästi tappiollinen.

Myös kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate heikkenivät edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran. Liikevaihto pieneni 16,6 milj. euroon (20,7 milj. euroa) käyttökatteen ollessa 9,2 milj. euroa (2019: 13,0 milj. euroa). Tulosta rasitti ennen kaikkea sekä Seurahuoneessa että keskustakiinteistöissä alkaneiden saneeraushankkeiden vuoksi osittain tyhjät tilat ja selvästi vähäisemmissä määrin vuokranalennukset, jota myönnettiin vuokralaisille koronapandemian seurauksena.

”Vuosi 2020 oli hyvin haastava monessa suhteessa ja jouduimme vuoden aikana reagoimaan useisiin muutoksiin nopealla tahdilla – valitettavasti myös ikävilläkin päätöksillä. Kaikesta huolimatta oli iloista huomata, että heikoimmat keväällä 2020 maalaillut skenaariot eivät toteutuneet. Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan synkkyyttä paikkasi hyvin kiinteistöjen kohtuullinen operatiivinen tulos sekä erityisesti positiivinen kiinteistöjen arvon kehitys”, kommentoi Ylvan talousjohtaja Eemeli Lehto.

Ylva jatkaa työtään avainprojektiensa parissa

Ylvan strategian painopisteenä on luoda kestävää ja kansainvälistä ylihuomisen Helsinkiä. Ylvan avainprojektit Grand Hansa Helsingin ydinkeskustassa sekä Lyyra Hakaniemessä pysyvät Ylvan lähivuosien toiminnan ytimessä.

”On pystyttävä katsomaan suhdanteiden yli. Ylvan kiinteistöt sijaitsevat Helsingin parhailla paikoilla ja mahdollistavat tulevaisuudessakin pitkäjänteisen arvonluonnin omistajillemme, Helsingin yliopiston opiskelijoille. Käynnissä olevat hankkeemme toteuttavat Ylvan strategiaa mitä parhaimmalla tavalla, rakennamme kestävästi, luomme elinvoimaista Helsinkiä ja tuotamme uusia palveluita ja elämyksiä niin omistajillemme kuin kaikille helsinkiläisille. Tarjoamme tilat kohtaamiselle Unicafeissa ja toimitiloissamme myös uudessa arjessa, kun etätyöstä ja etäopinnoista palataan. Kohdataan vähän nyt keväällä, jotta voimme syksyllä 2021 kohdata paljon ”, Ylvan toimitusjohtaja Leea Tolvas summaa.

Ylva julkaisi 26.3. myös ensimmäisen kestävän kehityksen tavoitteet sekä ilmastoriskit huomioivan vastuullisuusraporttinsa. Voit lukea uutisen raportista täältä sekä tutustua raporttiin täällä.

Tutustu Ylvan talouslukuihin osoitteessa ylva.fi/sijoitukset

Lisätietoja:
Eemeli Lehto, talousjohtaja, +358 50 324 5919

Jannica Aalto, viestintä- ja markkinointijohtaja, 0451347636 (mediatiedustelut)