Skip to content
Uutiset ›  Ylvan toimisto nousi Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon

Ylvan toimisto nousi Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon

Ylvan toimisto on valittu kahdenkymmenen Suomen parhaan työpaikan joukkoon pienten yritysten sarjassa. Suomen parhaat työpaikat 2022 julkistettiin Great Place to Workin järjestämässä virtuaaligaalassa keskiviikkona 27.4.

Ylva on ollut mukana Great Place to Work -mittauksessa vuodesta 2019 lähtien. Tulos on parantunut joka vuosi, ja nyt Ylva nousi ensimmäistä kertaa Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. 20:n parhaan työpaikan listalla Ylva saavutti sijan 18.

”On palkitsevaa nähdä, että johdonmukainen työmme työhyvinvoinnin eteen tuottaa tulosta. Tasa-arvo, liiketoiminnan vastuullisuus sekä johdon ja asiantuntijoiden korkea osaaminen ovat meidän menestystekijöitämme ja kaikessa toiminnassamme tärkeitä arvoja. Se, että juuri nämä nousivat esiin kyselyssä ja kirittivät meidät Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon osoittaa, että olemme tehneet oikeita asioita omalla tyylillämme”, kertoo Ylvan Culture & People Officer Aino Pekkarinen.

Hyvä työkulttuuri perustuu tasa-arvoon ja aidosti vastuulliseen liiketoimintaan

Peräti 96 prosenttia ylvalaisista katsoo, että Ylva on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Työkulttuuria koskevista 60 positiivisesta väittämästä 43:n katsottiin toteutuvan Ylvalla yli 90-prosenttisesti.

Korkeimmat pisteet henkilöstö antoi Ylvalle tasa-arvoon liittyvistä väittämistä. Vastauksista erottuivat myös ihmiset, yhteisöllisyys, mahdollisuus tasapainoon työn ja vapaa-ajan välillä sekä luottamus johdon ja työkavereiden osaamiseen ja rehellisyyteen.

”Meidän kokemuksemme mukaan asiantuntevat kollegat ja arvopohjainen tapa tehdä liiketoimintaa ovat myös työhyvinvointitekoja! Ylvan arvot, aidosti vastuullinen toimintapa ja henkilöstön ammattitaidosta nouseva uskottavuus ovat asioita, joita henkilöstömme tuo toistuvasti esille työhyvinvointikyselyissä ja jotka herättävät porukassamme ylpeyttä”, Pekkarinen sanoo.

Koko henkilöstö saman mittauksen piiriin

Great Place to Work valittiin alun perin mittariksi Ylvan toimistohenkilökunnan työkulttuurin kehitystyöhön, kun taas ravintoloissa on ollut käytössä oma mittarinsa. Tulevana vuonna Ylvan koko henkilöstö on tarkoitus tuoda Great Place to Work -tutkimuksen piiriin.

Aino Pekkarisen mukaan siirtyminen yhteen koko henkilöstön kattavaan tutkimukseen tukee osaltaan Ylvan tavoitetta rakentaa koko työyhteisön jakamaa yhtenäistä ja omannäköistä työkulttuuria.

”Koronapandemia on vaikuttanut työyhteisöömme eri tavoilla. Kaikkein raskaimmin sen seuraukset ovat iskeneet ravintolahenkilökuntaamme, joista moni on ollut lomautettuna pitkiä aikoja. Poikkeusvuosien kuormitus tuleekin varmasti näkymään mittauksen tuloksissa ensi vuonna. Meille kaikkein tärkeintä on kuitenkin pystyä tunnistamaan ongelmat ja löytää keinot niiden ratkaisemiseksi. Great Place to Work on tähän tehokas työkalu, sillä tutkimus keskittyy vahvasti työntekijöiden kokemuksiin ja näkemyksiin omasta työpaikastaan”, Pekkarinen sanoo.

Great Place to Work -mittaus toteutettiin Ylvan toimistohenkilökunnalle aikavälillä 1.–16.12.2021 ja siihen osallistui 96 prosenttia toimiston henkilökunnasta.

Lisätietoja:
Aino Pekkarinen
Culture & People Officer
+358 40 542 4626
aino.pekkarinen@ylva.fi