Skip to content
Uutiset ›  Ylva osana Suomen delegaatiota YK:n High-level Political Forumissa

Ylva osana Suomen delegaatiota YK:n High-level Political Forumissa

Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola ja viestintä- ja markkinointijohtaja Jannica Aalto osallistuivat osana Suomen delegaatiota YK:n High-Level Political Forumiin New Yorkissa.

YK:n High-Level Political Forum (HLPF) on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa arvioidaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tänä vuonna arvioinnit keskittyivät ilmastonmuutokseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, koulutukseen, kestävään talouskasvuun, kumppanuuksiin sekä rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja hyvään hallintoon. Suomen delegaatiossa vaikuttivat tänäkin vuonna valtion ja kaupunkien virkamiesten lisäksi kansalaisjärjestöjen ja yritysten edustajat.

Suomella onkin paljon hyvää annettavaan keskusteluihin, sillä lähestulkoon maailmaan onnellisin kansa pärjää hyvin monilla kestävän kehityksen mittareilla. Erityshuomiota Suomi herätti myös Helsingin kaupungin toimien ansiosta. Helsingin kaupunki on toinen maailmaan kaupungeista, joka on arvioinut kuinka hyvin kaupunki toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Ja monessa kohtaa voimmekin olla hyvin ylpeitä Helsingin työstä, sillä kaupungin kunnianhimoiset toimet, kuten hiilineutraalisuusohjelma, ovat maailman huippua.

Mikä rooli sitten yrityksillä on YK:n tapahtumissa? Kestävän kehityksen tavoitteita ei pystytä saavuttamaan missään maassa ilman yrityskentän aktiivista sitoutumista tavoitteisiin. Erityisesti pk-yrityksissä on suuri tunnistamaton potentiaali,  joka jää usein suurimman huomion saavien monikansallisten yritysten varjoon.

”Parhaimmillaan yritykset toimivat valtiota nopeammin muutoksen ajureina ja toimialansa kirittäjinä. Esimerkiksi rakennusteollisuus ja kiinteistötoimiala laahaavat tällä hetkellä globaalilla tasolla toiminnassaan jäljessä, jos tarkastellaan alan toimenpiteitä kestävyysnäkökulmasta. Meillä on monesti hyvin tietoa kestävää kehitystä tukevista toimista, kuten kiertotalouteen tai vihreämpään energiaan liittyvistä ratkaisuista, mutta tiedonjako sakkaa eikä toimenpiteitä vielä tapahdu riittävän nopeasti”, totesi Antti Kerppola puheenvuorossaan yhdessä HLPF:n sivutapahtumista.

Ylvan kaltaiset toimijat voivat kuitenkin tuoda esiin rohkeasti uusia ratkaisuja ja ottaa niitä saman tien käyttöönsä. Ylva on ollut jo vuosia pioneeri kestävyystoimissaan. Loistavia esimerkkejä tästä ovat työmme hiilineutraaliuuden eteen, ruokahävikin minimointiin liittyvät ratkaisut sekä uusimmat rakennushankkeemme. Vastuullisuus on osa Ylvan DNA:ta, ja se linkittyy myös vahvasti Ylvan omistajakuntaan, Helsingin yliopiston opiskelijoihin. Vuosikymmen toisensa jälkeen omistajamme ovat pohtineet Ylvan johdon kanssa vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.  Myös HLPF:ssä monet eniten keskustelua herättäneet ja kannatusta saaneet puheenvuorot  käytettiin nuorten toimesta. Kuten Suomen delegaation Nuorten Agenda 2030 -ryhmän puheenjohtaja Siiri Mäkelä puheenvuoro ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tulevaisuudessa Ylva haluaa kiinnittää entistä enemmän huomiota kaupunkien kestävyyteen. Tulevaisuus tapahtuu kaupungeissa ja menestyvät kaupungit tarvitsevat rinnalleen yrityksiä, jotka ovat valmiita ottamaan kantaa kestävämmän ylihuomisen puolesta. Vuonna 2018 Ylvan voittama Lyyra-hanke (www.lyyra.fi) on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kestävä kehitys on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Lyyrassa tullaan kokeilemaan ratkaisuja liittyen uusiutuvaan energiaan, viherkattoihin, veden säästöön ja kierrätettäviin materiaaleihin. On aika siirtyä puheista tekoihin.