Skip to content
Uutiset ›  YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja hiilineutraalius keskiössä Ylvan 2020 tavoitteissa

YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja hiilineutraalius keskiössä Ylvan 2020 tavoitteissa

HYYn edustajisto on kokouksessaan 16.12. hyväksynyt Ylvan tavoitteet vuodelle 2020. Ensi vuoden aikana Ylva investoi historiallisen paljon projekteihinsa Helsingin ydinkeskustassa sekä Hakaniemessä, jossa Lyyra-hankkeen rakentaminen käynnistyy tammikuussa. Jokaista euromääräistä tavoitetta kohti on asetettu vastaava kestävyystavoite. Kyseessä on Ylvan ensimmäinen kestävän kehityksen tavoitteisiin sidottu budjetti.

Ylvan edustamilla kiinteistö- ja ravintola-aloilla on merkittävä osuus globaaleista materiaalisista ja hiilidioksidipäästöistä. Esimerkiksi kiinteistö- ja rakennusalan hiilidioksidipäästöt muodostavat lähes 40 % kaikista päästöistä eikä rakentamisen hidastumista ole näköpiirissä. Ylva on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä edustamillaan toimialoilla.

”Kun puhutaan HYYn liiketoiminnasta, on arvojohdettu liiketoiminta ainoa vaihtoehto meille. Keskeisenä tavoitteenamme on hiilineutraalius ja olemme valmiit edistämään sitä ensi vuonna vähintään tämänvuotisella tahdilla. Naudanlihan jälkeen huomio kiinnittyy ravintolatoiminnassamme muihin raaka-aineisiin ja hävikkiin. Rakentamisessa tuotekehityksemme painottuu puun sekä muiden vähähiilisten materiaalien varaan; kiinteistöjen käytössä haluamme katkaista kaikki linkit kivihiilen käyttöön niin välittömänä tai välillisenä energianlähteenä”, Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola linjaa.

Vuonna 2020 Ylva investoi ennennäkemättömän paljon kiinteistöihinsä Helsingin ydinkeskustassa sekä Hakaniemessä

Vuoden 2019 aikana Ylvan nettovarallisuus kasvoi lähes 360 miljoonaan euroon, josta kiinteistöomaisuuden osuus on jopa 90 %. Vuonna 2020 nettovarallisuuden odotetaan nousevan yhä edelleen merkittävästi.

Kalliossa käynnistyy alkuvuodesta 2020 Lyyran, tieteen ja talouden korttelin, rakentaminen. Hanketta lähdetään toteuttamaan ympäristötehokkaasti, parasta energialuokkaa tavoitellen. Päämääränä on pienin mahdollinen hiilijalanjälki ja suurin mahdollinen positiivinen vaikutus ympäröivään maailmaan.

Helsingin keskustassa Kaivopihasta lähdetään kunnianhimoisella uudistushankkeella kehittämään ydinkeskustan uutta vetovoimakohdetta. Mittavat remontit alkavat niin ikään vuoden 2020 alussa.

Lisäksi Uuden ylioppilastalon ja Seurahuoneen yhdistävä kansainvälinen hotellihanke tuo paljon uutta koko Kaivopihan kortteliin. Korttelin uudistaminen on kokonaisuudessaan linjassa Hakaniemen Lyyra-hankkeen kanssa: tavoitteena on kehittää kaupungin keskustaa laajasti kansainvälisesti houkuttelevammaksi, viihtyisämmäksi ja toimivammaksi.

Ylvan rakennustoimintaan kuuluu oleellisena osana myös työntekijöiden hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja osallisuudesta huolehtiminen. Hyvien työolojen ja -ehtojen toteutuminen myös yhteistyökumppaneiden yrityksissä tullaan varmistamaan.

”2020-luvun liiketoiminnassa kannattavuus ja kestävyys täydentävät toisiaan. Investointiohjelmamme kasvattaa ja modernisoi kiinteistösalkkuamme. Samalla kun merkittävä osa kantaa on työmaana, ennakoidaan tuloksen laskevan ensi vuonna operatiivisen käyttökatteen osalta 8,4 miljoonaan euroon tämän vuoden 13,2 miljoonasta eurosta. Sijoitusohjelman valmistuessa Ylvalla on mahdollisuus täyttää ylioppilaskunnan pitkäaikainen tavoite jäsenmaksuttomuudesta”, Kerppola jatkaa.

Kansainvälistä vastuullisuusyhteistyötä

Ylvan kunnianhimoisia kestävyystavoitteita tehdään yhdessä kotimaisten kumppaneiden ja kansainvälisten verkostojen kanssa:

  • Ylva valittiin elokuussa osaksi OECD:n tukemaa kestävän kasvun Business 4 Inclusive Growth (B4IG) -yritysverkostoa. Aloite tuo yhteen 40 yritystä eri puolilta maailmaa luoden uniikin globaalin koalition. Ylva on ainoa mukana oleva suomalainen yritys.
  • Ylva on myös allekirjoittanut ensimmäisenä kiinteistökehittäjänä World Green Building Councilin Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittivat myös mm. Helsingin kaupunki. Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset, kaupungit ja alueet tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä kaikissa kiinteistöissään. Sitoumuksen allekirjoittajat toimivat kirittäjinä koko alalle tukien sitä, että kaikki rakennukset toimivat päästöttömästi vuoteen 2050 mennessä.
  • Heinäkuussa 2019 Ylva oli osana Suomen delegaatiota YK:n High-level Political Forumissa. Ylva on jo vuosia ollut pioneeri kestävyystoimissaan. Loistavia esimerkkejä tästä ovat työ hiilineutraaliuuden eteen, ruokahävikin minimointiin liittyvät ratkaisut sekä uusimmat rakennushankkeet. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sidottu SDG-budjetti on konkreettinen osoitus voimakkaasta sitoutumisesta vastuullisuuteen myös tulevaisuudessa.

 

Voit tarkastella budjettia täällä.

 

Lisätietoja:

Antti Kerppola, toimitusjohtaja, +358 45 3532 187

Jannica Aalto, viestintä- ja markkinointijohtaja +358 45 1347 636 (mediatiedustelut)

 

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä HoReCa-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.