Skip to content
Uutiset ›  Yhdenvertaisuus ja perusoikeudet toteutuvat Ylvan työmailla merkittävästi alan perustasoa paremmin

Yhdenvertaisuus ja perusoikeudet toteutuvat Ylvan työmailla merkittävästi alan perustasoa paremmin

Kolmannen osapuolen toteuttaman selvityksen mukaan inklusiivisuuden eteen tehtävä työ nostaa merkittävästi työntekijöiden kokemusta oman työnsä arvostuksesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Ihmisoikeusrikkomukset ja työperäinen hyväksikäyttö ovat rakennusalalla valitettavan yleisiä. Epäkohdat ovat myös tiedossa: Finnwatch julkaisi viimeksi laajan raportin aiheesta tammikuussa 2022.* Tästä huolimatta vasta harvat alalla toimivat yritykset tekevät toimenpiteitä sosiaalisen vastuun eteen.

”Monet yritykset ovat havahtuneet sosiaalisen vastuullisuuden merkitykseen vasta Ukrainan sodan puhjettua. Suomalaisilla työmailla työskentelee sekä ukrainalaisia että venäläisiä ammattilaisia. Jos yhdenvertaisuuden toteutumiseen ei ole kiinnitetty huomiota, saa sodan kaltainen äärimmäinen tilanne helposti aikaan jännitteitä ja jopa konflikteja”, kertoo Ylvan kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska.

Ylvan työmailla on ollut vuodesta 2019 asti käynnissä Inklusiivinen työmaa -hanke, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja työmailla mahdollisesti tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten kitkemiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Hanke on yksi OECD:n tukeman Business For Inclusive Growth (B4IG) -verkoston piloteista.

”Olemme lisänneet urakkasopimuksiimme liitteen inklusiivisen työmaan periaatteista, joihin kaikkien urakoitsijoidemme on sitouduttava. Viestimme näistä periaatteista eri kielillä perehdytyksissä ja työmaaympäristössä. Lisäksi työmailla on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa voi kertoa mahdollisista rikkomuksista”, Ruuska kertoo.

Tilaajalla on valtaa vaikuttaa työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen

Ylva tutki Inklusiivinen työmaa -hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta syksyllä 2021. Tutkimustoimisto Vastakaiun toteuttaman selvityksen perusteella Ylvan työmaat ovat edellä alan keskiarvoja kaikilla mitatuilla alueilla.

Työntekijät antoivat yhdenvertaisuuden toteutumisesta Ylvan työmaille arvosanan 4,9/5, kun muilla työmailla vastaava arvosana on 3,9/5. Työntekijöiden perusoikeuksien toteutumisesta Ylvan työmaat saivat arvosanan 4,6/5 (muut työmaat: 3,9/5). Työntekijät kokevat myös, että heidän työtään arvostetaan Ylvan työmailla enemmän (arvosana 4,6/5) kuin muilla työmailla (arvosana 3,9/5).

”Tulokset osoittavat, että tilaajalla on valtaa ja mahdollisuus parantaa työoloja sekä yhdenvertaisuuden ja arvostuksen kokemusta työmailla. Nähdäksemme kyse on vain siitä, ollaanko tätä valtaa halukkaita myös käyttämään”, Ruuska sanoo.

Työntekijöitä pitää kannustaa kertomaan epäkohdista

Suomalaiset ja hyvin suomea puhuvat tuntevat oikeutensa hyvin ja osaavat myös vaatia niitä. Ylvan tilaaman selvityksen mukaan ulkomailta tulevat työntekijät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, millaiseen palkkaan, työaikaan tai palkan lisiin he olisivat oikeutettuja. Selkeitä epäkohtia ovat myös kiusaaminen, rasismi, sukupuoleen liittyvä syrjintä ja kielimuurista aiheutuva ulkopuolelle jääminen.

Epäkohdista kertomista vaikeuttavat monesti johdon piittaamattomuus, kielitaidon puute ja pelko omasta työpaikasta. Työpaikan menettämistä saatetaan jopa käyttää pelotteena, jotta työntekijät pysyvät hiljaa. Sekä haastateltujen työntekijöiden että sidosryhmien edustajien mielestä yhteisen kielen puuttuminen aiheuttaa eniten eriarvoista kohtelua suomalaisilla työmailla.

”Rakennusalalla on edelleen isoja ongelmia yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Työntekijät ovat kuitenkin valmiita kertomaan niistä avoimesti, kun heiltä vain kysytään. Tilaajana haluamme kannustaa meille töitä tekeviä ammattilaisia kertomaan havaituista epäkohdista, jotta ongelmat saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti”, Ruuska toteaa.

* Finnwatch 2022: Pääurakoitsijoiden ihmisoikeusvastuu urakkaketjuissa. Raportti.

Lue lisää Inklusiivinen työmaa -hankkeesta Ylvan vastuullisuusraportista

Lisätietoja:
Antti Ruuska, kestävyydestä vastaava johtaja, Ylva
p. +358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi

Tietoa selvityksestä:
Tutkimustoimisto Vastakaiun toteuttamassa laadullisessa selvityksessä kartoitettiin suomalaisten yritysten ja rakennustyömaiden nykytilannetta työntekijöiden perusoikeuksien, yhdenvertaisen kohtelun sekä rakennusalan työn arvostuksen näkökulmista. Selvitys toteutettiin syksyllä 2021 haastattelemalla sekä työmaahenkilöstöä että Lyyra- ja Grand Hansa -hankkeisiin osallistuvien tärkeimpien sidosryhmien edustajia. Haastatteluihin osallistui yhteensä 16 henkilöä: kahdeksan työmaiden työntekijää ja kahdeksan sidosryhmien edustajaa. Sidosryhmässä oli mukana edustajia seuraavista organisaatioista: Työ- ja elinkeinoministeriö, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, SAK, Maahanmuuttovirasto, Skanska ja Haahtela. Työmaahaastatteluihin valittiin monipuolisesti erilaisia taustoja omaavia työntekijöitä. Haastateltavien ikäjakauma oli 19–60 vuotta ja kokemus alalla 5–30 vuotta. Haastateltavat olivat lähtöisin kuudesta eri maasta ja he edustivat erilaisia taustoja etnisyyden, kulttuurin ja uskonnon näkökulmasta. Vastakaiku toteutti selvityksen Ylvan toimeksiannosta.