Skip to content
Uutiset ›  Lyyran ja Grand Hansan valmistuminen vuoden 2023 aikana varmistui, Ylvan liikevaihto puolittunut koronavuosien aikana

Lyyran ja Grand Hansan valmistuminen vuoden 2023 aikana varmistui, Ylvan liikevaihto puolittunut koronavuosien aikana

Toista vuotta jatkuneen koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisesti Ylvan ravintolaliiketoiminnassa. Uusista rajoituksista johtuen UniCafe-ravintoloita ei päästy avaamaan suunnitellusti, ja etäopetus laski kävijämääriä kampuksilla. Lyyra- ja Grand Hansa -hankkeiden eteneminen nosti merkittävästi kiinteistöomistusten arvioitua markkina-arvoa, joka oli vuoden lopussa 425,9 miljoonaa euroa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Ylva-konsernin liikevaihto laski vuonna 2021 yhteensä 13 prosenttia ja oli 19,9 miljoonaa euroa (2020: 22,8 milj. euroa). Lasku johtui pääasiassa koronapandemian ravintolaliiketoiminnalle aiheuttamista vaikutuksista. Ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa ja tulos painui selvästi tappiolliseksi, kun mukaan ei lasketa vuonna 2021 maksettuja kertaluonteisia yritystukia.

Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 16,0 miljoonaa euroa (2020: 16,6 milj. euroa). Laskuun vaikuttivat osaltaan keskustakiinteistöissä jatkuva saneeraushanke sekä koronapandemian ja remonttien johdosta lisääntynyt tilojen vajaakäyttö. Kiinteistöjen arvioitu markkina-arvo kasvoi edellisvuoteen nähden merkittävästi: yhteensä 52,3 miljoonaa euroa, ja oli vuoden lopussa 425,9 miljoonaa euroa (2020: 373,5 milj. euroa).

”Liikevaihtomme on käytännössä puolittunut kahden koronavuoden aikana. Katseemme on kuitenkin vahvasti tulevaisuudessa: viemme suunnitelmat toteutukseen investoimalla lähivuosina 150 miljoonaa euroa kärkihankkeisiimme Grand Hansaan ja Lyyraan, jotka valmistuvat vuoden 2023 aikana. Hankkeiden eteneminen näkyy jo kiinteistöportfoliomme arvioidun markkina-arvon merkittävänä nousuna, mikä osoittaa, että valittu strategia toimii”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Leea Tolvas.

Ylvan sijoitussalkussa tehtiin vuonna 2021 allokaatiomuutoksia osakkeista korkoihin. Vähemmän volatiiliin korkopainotukseen siirtymisestä huolimatta sijoitussalkun tuotto ylitti vertailuindeksin.

Tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin Ylvan hallituksen esitys 1,4 miljoonan euron voitonjaosta (2020: 2,80 milj. euroa). Investoinneista ja koronapandemian vaikutuksista johtuen Ylvan kyky maksaa voitonjakoa omistajilleen on alentunut ainakin vuoteen 2024 asti. Haastaviksi ennakoitujen vuosien jälkeen Lyyra- ja Grand Hansa -hankkeiden valmistumisen odotetaan vaikuttavan Ylvan tulokseen positiivisesti, jolloin ylioppilaskunnan jäsenmaksuttomuustavoite olisi mahdollista toteuttaa vuonna 2025.

Ruokakriisi koskettaa myös Ylvan liiketoimintaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole suoraan vaikuttanut Ylvan liiketoimintoihin, jotka keskittyvät Helsinkiin. Pitkittyessään Euroopassa käytävä sota tuo kuitenkin epävarmuutta erityisesti energian ja raaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin. Kehitys lisää etenkin ravintolaliiketoiminnan kustannuspaineita entisestään.

”Raaka-ainehintojen ennennäkemätön nousu tekee koronapandemian kurittaman ravintolaliiketoiminnan elvyttämisestä äärimmäisen haastavaa vuonna 2022. Me emme voi tasapainottaa tilannetta nostamalla hintoja kuten muut lounasravintolat. Tarvitsemme muuttuneessa tilanteessa avuksemme valtiollisia päätöksiä ateriatuetun opiskelijalounaan enimmäishinnan korotuksesta ja take away -myynnin jatkosta, jotta opiskelijaravintoloiden olemassaolon edellytykset säilyvät. Sitoutunut henkilökuntamme haluaa töihin tarjoamaan vastuullisesti kuluttaville asiakkaillemme jatkossakin edullista, ravitsevaa ja maukasta ruokaa. Arvoistamme emme tingi vaikeinakaan aikoina”, Tolvas sanoo.

Ylva myi vuonna 2021 yli 665 000 lounasta (2020: 944 000), jääden kuitenkin niukasti tavoitteestaan myydä yli puolet vegaani- tai kasvisaterioina. Konsernin 138 työntekijästä palveluksessa oli toimintavuonna keskimäärin 96 henkilöä (2020: 107 henkilöä).

Tutustu Ylvan vuoden 2021 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen osoitteessa ylva.fi/sijoitukset (kohta: ”Julkaisut”)

Lisätietoja:
Leea Tolvas
Toimitusjohtaja
+358 50 400 0323
leea.tolvas@ylva.fi