Skip to content
Uutiset ›  HYY Yhtymän tulos parani toista vuotta peräkkäin

HYY Yhtymän tulos parani toista vuotta peräkkäin

Operatiivinen kannattavuus eli tulos ennen sijoitustoimintaa, kertaeriä tai myyntivoittoja kasvoi sekin vuoteen 2016 nähden ollen 4,6 meur kun se vielä vuonna 2015 oli 4,2 meur.

 

EUR milj. 2016 2015
Liikevaihto 30,0 35,0
Tilikauden tulos 8,3 5,2
% liikevaihdosta 27,7 14,9
Tilikauden operatiivinen nettotulos 4,6 4,2
% liikevaihdosta 15,3 12,0
Kiinteistöjen arvonnousu (*ei raportoida osana tulosta) 12,6 3,3
Arvopaperisalkun laskennallinen tuotto 10,6% 6,2%

 

HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola kommentoi vuoden 2016 tulosta:

”Teimme erinomaisen tuloksen: paransimme tilikauden voittoamme ja kannattavuuttamme selvästi. Tämä on jo toinen vuosi peräkkäin, kun olemme pystyneet parantamaan tulostamme. Voikin sanoa, että etenemme vahvasti strategiatavoitteiden mukaisesti. Liiketoimintamme kahdesta tukijalasta HYY Kiinteistöt piti edellisen vuoden hyvän kannattavuustasonsa vuoden aikana tehdyistä mittavista remonteista huolimatta, palveluliiketoiminta onnistui ennen kertaeriä sekin hyvin ja erityisesti HYYn majoitustoiminta kohensi liikevoittoaan.

Tilikauden voittoa nostaa vuoden 2016 aikana loppuunviety ei-strategisten kiinteistökohteiden myynti Pohjois-Haagassa. Kun samaan aikaan mainitut merkittävät keskustakiinteistöjen remontit Kaivotalossa ja –käytävässä nostivat kiinteistöjen arvoa noin 12,6 meur, oli vuosi kaikilla keskeisillä mittareilla historiallisen vahva.

Vuosi 2016 oli muutosten vuosi. Onnistuimme vähentämään emoyhtiömme kuluja noin kolmanneksen, eli miljoonalla eurolla vuoteen 2015 nähden, mikä edesauttaa kaiken toimintamme ketterää ja kannattavaa johtamista myös tulevina vuosina. Palveluliiketoimintamme oli aiempaa suppeampaa vuoden alussa tapahtuneen tappiollisen kirjakustannustoiminnan myynnin sekä ravintolatoiminnan supistamisen myötä.

Yhtymän johtoryhmä uudistui vuoden mittaan merkittävästi uusien toimialajohtajien aloitettua työssään. Mikko Kiesiläinen aloitti kiinteistöjohtajana ja Tomi Söderström majoitus- ravintolatoiminnan liiketoimintajohtajana helmikuussa. Lea Jokio-Suramo jatkaa yhtiön henkilöstöstä ja sisäisistä palveluista vastaavana johtajana. Operatiivisessa kiinteistötoiminnassa otettiin aiempaa nähden aktiivisempi ote, kun vuokraus- ja rakennuttamisosaamista kasvatettiin sisäisesti. Koko henkilöstö teki vahvaa työtä tuloksen eteen ja haluankin kiittää heitä. Meillä on vuodesta toiseen vahva työviihtyvyys, näin myös viime syksynä toteutetussa työilmapiiritutkimuksessa, ja tämä on yksi keskeisiä onnistumisemme mahdollistajia.

Vuoden aikana keskityimme ydintoimintoihin, mutta teimme myös uudenlaisia avauksia. Yksi näistä oli sijoitus ResQ Club Oy:hyn, Talouselämän hiljattain Top10-startupyrityksiin listaamaan ruokahävikkiä vähentävään toimijaan. On tärkeää että HYY Yhtymä uudistaa paitsi omaa toimintaansa myös toimialojaan aktiivisella ja dynaamisella otteella. Sijoitukset toimialoja lähellä oleviin uudenlaisiin palveluyhtiöihin ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa. Toinen uudenlainen avaus oli Helsingin keskustaan perustettu vegaanituotteisiin erikoistunut kahvila Well, joka on otettu erittäin hyvin vastaan markkinassa.

Näkymät vuoteen 2017 ovat erittäin positiiviset. Kaivotalon valmistunut remontti sekä korkea vuokrausaste tullee nostamaan operatiivisen tuloksen huomattavasti edellisvuotta korkeammalle. Myös uudet strategiset sijoitukset kiinteistöihin etenevät. Hiljattain uutisoitu mittava ensimmäinen vuokratonttisijoitus Vantaan Jokiniemeen saa toivottavasti jatkoa lähikuukausina. Samalla tavoitteenamme on kehittää myös muutoin nykykiinteistöjä sekä etsimään niiden läheisyydessä olevia kohteita, joissa voimme luoda vahvaa lisäarvoa paitsi vuokralaisille myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle omistaja-arvon kehittymisen myötä.

HYY Yhtymän tuloksesta maksetaan 2,5 miljoonaa euroa voitonjakoa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle. Voitonjako on merkittävässä roolissa mahdollistamassa ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien 250 järjestön toimintaa.”

 

Lisätietoja:

 

HYY Yhtymä, toimitusjohtaja Antti Kerppola, puh. 045 353 2187, antti.kerppola@hyy.fi

HYY Yhtymä, viestintäpäällikkö Mikko Huttunen, puh 050 435 4512, mikko.huttunen@hyy.fi

 

HYY Yhtymän tilinpäätös ja tulos löytyy osoitteesta https://yhtyma.hyy.fi/mediapankki/

Video Kaivopihan alueen remontista löytyy osoitteesta https://youtu.be/wlfrRMzAApA

https://ylva.fi/ylva/uutiset/hyy-yhtyma-solmi-mittavat-tonttikaupat-vantaan-jokiniemessa/

 

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat.