Skip to content
Uutiset ›  HYY Yhtymän investointiaktiivisuus ja tulos olivat vuonna 2017 historiallisen korkealla tasolla – 150-vuotisjuhlavuoden voitonjako ylioppilaskunnalle 2,7 miljoonaa euroa

HYY Yhtymän investointiaktiivisuus ja tulos olivat vuonna 2017 historiallisen korkealla tasolla – 150-vuotisjuhlavuoden voitonjako ylioppilaskunnalle 2,7 miljoonaa euroa

HYY Yhtymän vuoden 2017 liikevaihto oli 31,1 miljoonaa euroa (2016: 30,0 milj. euroa) Liikevaihto kasvoi 4% edelliseen vuoteen verrattuna. Panostaminen ydintoimintoihin sekä kiinteistöliiketoiminnan parantunut kannattavuus näkyivät tilikauden voiton kasvuna 9,0 milj. euroon, kun se oli vuotta aiemmin 8,3 milj. euroa.

Operatiivinen kannattavuus, tulos ennen sijoitustoimintaa, kertaeriä tai myyntivoittoja, kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja nousi 5,7 milj. euroon sen ollessa vuonna 2016 4,6 milj. euroa.

 

EUR milj. 2017 2016 2015
  (muutos vuoteen 2016)
Liikevaihto 31,1(3,7 %) 30 35
Tilikauden tulos (8 %) 8,3 5,2
osuus liikevaihdosta (%) 28,8 27,8 15,0
Tilikauden operatiivinen nettotulos 5,7 (23,9 %) 4,6 4,2
osuus liikevaihdosta 18,3 15,3 11,9
Kiinteistöjen arvonnousu (*ei raportoida osana tulosta) 5,8  (-54 %) 12,6 3,3
Arvopaperisalkun laskennallinen tuotto (%) 7,5 10,6 6,2
Investoinnit 19,8 (48 %) 10,4 3,4

 

”Teimme erinomaisen tuloksen: paransimme tilikauden tulostamme edelleen viime vuodesta yhdeksään miljoonaan euroon. Erityisen tyytyväisiä olemme sijoitustuotoista puhdistetun operatiivisen nettotuloksemme 24% noususta edellisvuoteen, mikä on meille merkittävä kannattavuusmittari. Tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun olemme pystyneet parantamaan kannattavuuttamme keskeisillä tulosmittareilla. Vuoden 2017 tuloksia siivittivät vuoden aikana tehdyt yhteensä 19,8 miljoonan euron investoinnit ja maaostot.” kommentoi HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola.

Tilikauden alussa valmistui Kaivokäytävän ja -talon mittava remontti, mikä paransi Helsingin ydinkeskustan kaupunkikuvaa ja Yhtymän liiketilojen houkuttelevuutta. Onnistuneen kiinteistökehityksen tulokset nostivat kiinteistöjen arvoa 5,8 milj. eurolla sekä kasvattivat keskimääräisen vuokrausasteen 93,3 %:iin (2016: 91,2%). Huomionarvoista oli että vuokrausaste parani vuoden loppua kohti.

Investoinnit ennätystasolla

Vuoden 2017 investoinnit nousivat 19,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 10,4 miljoonasta eurosta. Vuoden aikana toteutetuista korjausinvestoinneista merkittävin oli Uuden ylioppilastalon historiallisen A-rapun kunnostaminen. Tilikauden aikana saatiin myös käyntiin HYY Yhtymän sijoitusohjelma asumiseen kaavoitettuihin tontteihin, joihin rakennetaan yhteistyökumppaneiden kanssa kohtuuhintaisempaa asumista vuokratontille.  Vuoden aikana maaaostoja tehtiin Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

Uuden strategian myötä uusia avauksia

HYY Yhtymä uudisti strategiaansa vuoden 2017 aikana. HYY Yhtymän tavoitteena on luoda toiminnallaan kansainvälistä ja kestävää tieteen ja talouden kaupunkia.  Strategiset tavoitteissa HYY Yhtymä haluaa olla aktiivinen toimija viidellä eri tavalla yhdessä kumppaneidensa kanssa: ilmastonmuutoksen hillitsijä, kestävien elämäntapojen tarjoaja, opiskelijatoiminnan mahdollistaja, elävän ja kansainvälisen kaupunkitilan rakentaja sekä tieteen ja talouden kaupungin kehittäjä.

Ilmastonmuutoksen hillitsijä

HYY Yhtymä teki muutoksia omaan varainhoitoonsa, jättäen salkussa fossiilisten polttoaineiden arvoketjun sijoitusosuuden mahdollisimman matalaksi. Suomen oloissa poikkeuksellisella fossiilittomalla sijoituskokonaisuudella säilytettiin sama maantieteellinen hajautus kuin aiemmin, mutta samalla ilmastovaikutus saatiin oleellisesti aiempaa pienemmäksi. HYY Yhtymä toimii aktiivisesti varainhoitajan, rahastonhoitajien sekä ajoittain myös kohdeyhtiöiden suuntaan.

Vuoden lopulla toteutettiin myös investointi hyönteisravintoon keskittyvään Entocube Oy:hyn, jonka sijoituskierroksen pääsijoittajaksi tuli HYY Yhtymä. Sijoitus oli jatkoa vuonna 2016 käynnistyneelle HYY Yhtymän arvojohdetulle venture-ohjelmalle.

Kestävien elämäntapojen tarjoaja

HYY Yhtymä pyrkii ravintolatoiminnassaan vastuullisuuden edelläkävijyyteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Ravintolaliiketoiminnassa laajensimme vegaanituotteisiin keskittyvää Well-kahvilakonseptiamme kahdelle Helsingin yliopiston kampukselle sekä voitimme kolmatta kertaa peräkkäin Luomun Suomen mestaruuden Suuri yksityinen toimija -sarjassa. Syksyllä lanseerasimme yhdessä MobilePayn kanssa UniCafe-App:n ajatuksena mahdollistaa entistä sujuvampi lounashetki asiakkaillemme.

Palveluntarjoaja akatemian ja talouden rajapinnassa

Majoitus- ja ravintolatoiminta muuttui vuoden alussa Oy HYY-Yhtiöt Ab:ksi, kun HYY Ravintolat Oy ja Oy Academica Hotels Ltd fuusioitiin emoyhtiöönsä. Yhtiön tulos parani merkittävästi 1,3 milj. euroon edellisvuoden 0,2 miljoonasta eurosta (2016 tulos ilman kertaluonteisia poistoja oli 0,8 milj. euroa). Tulosmuutokseen vaikuttivat poistojen ohella sekä materiaali- ja palvelukulujen että henkilöstökulujen pieneneminen.

Kohti kestävää tieteen ja talouden kaupunkia

HYY Yhtymä ennakoi vuodesta 2018 erittäin positiivista. Yhtymä odottaa tuloksia Siltasaarenportin kilpailutuksesta, joka on yksi HYY Yhtymän uusista avauksista. Avauksellaan Yhtymä panostaa visioonsa kestävän tieteen ja talouden kaupungin kehittämisestä. Kilpailun tulos ratkeaa kesällä 2018. Helsingin kaupunki julkistaa hankkeet sivuillaan huhtikuun puolessa välissä, jolloin myös HYY Yhtymän hankkeesta kerrotaan enemmän.

Opiskelijatoiminnan mahdollistaja

Samalla HYY Yhtymä juhlii yhdessä omistajansa kanssa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 150-vuotisjuhlavuotta. HYY Yhtymän tuloksesta maksetaan 2,7 miljoonaa euroa voitonjakoa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle (HYY). Voitonjako muodostaa lähes 70 % ylioppilaskunnan tuloista ja on merkittävässä roolissa mahdollistamassa palveluja Helsingin yliopiston opiskelijoille, HYYn jäsenille ja HYYn piirissä toimivien 250 järjestön toiminnalle. HYY Yhtymä on sitoutunut yhdessä omistajansa kanssa tavoitteeseen tehdä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta Suomen ensimmäinen jäsenmaksuton ylioppilaskunta vuoteen 2025 mennessä.

 

Lisätietoja:

HYY Yhtymä, toimitusjohtaja Antti Kerppola, puh. 045 353 2187, antti.kerppola@hyy.fi

HYY Yhtymä, yhteiskuntasuhdepäällikkö Jannica Aalto, 045 1347 636, jannica.aalto@hyy.fi

 

HYY Yhtymän tilinpäätös ja tulos löytyy osoitteesta https://yhtyma.hyy.fi/mediapankki/

 

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat.