Skip to content
Uutiset ›  Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta romuttaa opiskelijaravintoloiden tulevaisuuden

Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta romuttaa opiskelijaravintoloiden tulevaisuuden

Hallituksen uusin esitys ravintoloiden sulkemisesta on jälleen jättämässä opiskelijaravintolat rajauksen ulkopuolelle ja siten ilman tukia. Opiskelijaravintoloiden asiakasmäärät ovat olleet jopa 80 prosenttia aiempaa pienemmät viimeisen vuoden aikana. Opiskelijaravintolat voidaankin katsoa ravintolakentän suurimpien häviäjien joukkoon.

Hallituksen juuri valmistunut esitys jättää opiskelijaravintolat poikkeusoloissa oman onnensa nojaan. Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta ei koske opiskelijaravintoloita. Näin ollen opiskelijaravintolat rajattaisiin myös tukien ulkopuolelle.

“Koronakriisi on osunut kaikista kovimmin nimenomaan opiskelijaravintoloihin. On kestämätöntä, että hallitus rajaa opiskelijaravintolat tuen piiristä”, sanoo Juveneksen toimitusjohtaja Päivi Lindén.

Opiskelijaravintoloiden oikeuksista ravintolatukiin keskusteltiin jo kesäkuussa 2020, kun kävi ilmi, ettei hallituksen suunnittelema ravintolatuki koskenut opiskelijaravintoloita.

”Olemme järkyttyneitä, että tämä on toistumassa uudestaan. Tilanne on kestämätön kaikissa opiskelijaravintoloissa. Jo kuukausia kestänyt etäopiskelu ja -työskentely ovat jättäneet valtavat lovet liiketoimintaamme. Tämä päätös tuntuu murskaavalta,” kommentoi Lindén.

Lainsäädännössä opiskelijaravintolat on katsottu olevan osa henkilöstöravintoloita. Henkilöstöravintoloiden auki pitämistä on puolestaan perusteltu sillä, että ne ovat avoinna vain rajatulle joukolle.

Tämä ei kuitenkaan päde opiskelijaravintoloihin. Opiskelijaravintolat ovat avoinna kaikille kadulta sisään astuville ja vaikka ovella kysyttäisiin opiskelijakorttia, ovat potentiaaliset asiakasmäärät silti suuria.

”Onko tosiaan niin, että saisimme pitää 300-paikkaisen ravintolamme auki Helsingin keskustassa? Että helsinkiläiset opiskelijat, joita on noin 90 tuhatta, on rajattu kohderyhmä, jonka ansiosta riskiä ei synny?”, ihmettelee UniCafen liiketoimintajohtaja Leena Pihlajamäki.

Tukien ulkopuolelle jättäminen vaarantaa opiskelijaruokailun tulevaisuuden

Opiskelijoille suunnattu edullinen ateria on suojattu opintotukilaissa ja sen tarkempia toteutumisen ehtoja valvoo Kela valtioneuvoston asetusten ja korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositusten pohjalta. Opiskelija-aterian hintaa säädellään Kelan toimesta, jonka seurauksena katteet liiketoiminnasta ovat rajalliset.

”Tämä vuosi on ollut yhtä väsytystaistelua. Valtaosa henkilöstöstämme on ollut lomautettuna kohta vuoden putkeen ja paras arvio lomautusten päättymiselle on elokuun loppu, mutta sekin voi olla optimistinen ajatus nykyisellä rokotusvauhdilla” toteaa Pihlajamäki.

Seuraavaksi hallituksen esitys menee eduskunnan käsittelyyn.

“Toivomme, että eduskunta huomioi opiskelijaravintoloiden vaikean tilanteen ja ottaa opiskelijaravintolat mukaan suljettavien ravintoloiden ja siten tukien piiriin,” opiskelijaravintoloiden edustajat toivovat.

Lisätietoja:

Päivi Lindén, toimitusjohtaja, Juvenes
0207 600 335, paivi.linden@juvenes.fi< Leena Pihlajamäki, liiketoimintajohtaja, UniCafe
040 7252887, leena.pihlajamaki@unicafe.fi

Susanna Häyry, toimitusjohtaja, Kafé Gadolinia Kb
045 1672426, vd@studentkaren.fi

Saila Liukkonen, palvelu- ja ravintolatoimenjohtaja, Aalef Oy
044 744 5510, saila.liukkonen@aalef.fi

Kaija-Liisa Silvennoinen, toimitusjohtaja, Uniresta Oy
044 7140 309, kaija-liisa.silvennoinen@uniresta.fi

Krista Vanhala, toimitusjohtaja, Unica ravintolat
040 589 1430, krista.vanhala@unica.fi