Skip to content

Oletko miettinyt, miten yritykset voisivat toimia entistä vastuullisemmin? Hyvä, niin mekin Ylvassa. Koski ideasi sitten vastuullisempaa ruokaa, toimintatapoja tai jotain ihan muuta, haluamme kuulla lisää.

Kilpailun säännöt

 • Kilpailuaika on 07.09. – 25.09.2020.
 • Kuka tahansa voi lähettää ehdotuksia.
 • Palkintosumma on 1.000 euroa, joka voidaan jakaa maksimissaan kolmeen saman- tai erisuuruiseen erään.  Palkinnosta vähennetään verokortin mukaiset verot. Myös kunniamainintoja voidaan myöntää.
 • Palkinto voidaan myös jättää jakamatta, jos hyvää ehdotusta tai ehdotuksia ei löydy.
 • Päätöksen kilpailun voittajasta ja palkittavista tekee Ylvan hallintoneuvosto lokakuussa 2020.
 • Ylvalla on oikeus toteuttaa kilpailuun lähetetty ehdotus heti tai myöhemmin, vaikka sitä ei palkittaisikaan. Velvollisuutta toteuttaa ehdotuksia ei ole.
 • Palkittavalle tai palkittaville ilmoitetaan palkinnosta henkilökohtaisesti.

Lähetä ideasi täyttämällä kyselylomake täällä.

 

Undrar du hur företag kan vara mer ansvarsfulla? Bra, vi i Ylva har också tänkat på det. Oavsett om din idé är mer ansvarsfull mat, sätt att göra saker eller något annat, vill vi höra mer.

Tävlingsregler

 • Tävlingen pågår under tiden 07.09. – 25.9.2020.
 • Vem som helst kan lämna in förslag.
 • Prissumman är 1000 euro, och den kan delas i högst tre delar, som var och en kan vara olika stora. Från prisbeloppet avdras skatt i enlighet med vinnarens skattekort. Hedersomnämnanden kan också ges.
 • Priset kan lämnas outdelat, om inga goda förslag inlämnas.
 • Vinnare och pristagare utses av Ylvas förvaltningsråd I Oktober 2020.
 • Ylva förbehåller sig rätten att realisera förslag som lämnats in, antingen direkt eller senare, även om förslaget inte prisbelönats. Någon förpliktelse att realisera förslagen finns inte.

Skicka in din idé genom att fylla i frågeformuläret här.